Tornionlaakson museon uusi korjausrakentamisen asiantuntija on aloittanut tehtävässään

Tornionlaakson museon uusi korjausrakentamisen asiantuntija on aloittanut tehtävässään

Tornionlaakson museolla on huhtikuun alussa aloittanut korjausrakentamisen asiantuntijana Johanna Peuraniemi. Korjausrakentamisen asiantuntijan tehtäviin kuuluu antaa neuvontaa ja apua rakennusten korjaushankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa Tornionlaakson museon vastuualueella Kemin, Keminmaan, Kolarin, Muonion, Pellon, Simon, Tervolan, Tornion ja Ylitornion kuntien alueella. Peuraniemellä on laaja rakennusperinnön osaaminen ja pitkä työkokemus rakennusrestauroinnin ja rakennussuojelun parista.

– Työpisteeni sijaitsee Tornionlaakson museon pihapiirissä Granrothin talossa. Koen merkitykselliseksi sen, että voin tehtävässäni edesauttaa Tornionlaakson rakennetun kulttuuriperinnön säilymistä ja vaikuttaa rakennusperinnön arvostukseen.

Tornionlaakson museon korjausrakentamisen asiantuntija neuvoo ja opastaa asiakas-lähtöisesti rakennusperintökohteiden huolto- ja korjaustöissä. Vanhojen rakennusten materiaalit ja työmenetelmät poikkeavat monelta osin nykyrakentamisesta, jonka vuoksi niiden korjaaminen vaatii erityistä asiantuntemusta. Rakennusperintökohteissa tulee myös suosia säilyttävää korjaustapaa, jossa rakenteita tai rakennusosia korjataan vain niiltä osin kuin se on välttämätöntä.

– Neuvonnassa voidaan vastata esimerkiksi kysymyksiin rakennusperintökohteeseen soveltuvista korjausmenetelmistä, materiaaleista tai rakenteista. Tavoitteena on ohjata rakennusperintökohteiden korjausrakentamista niin, että rakennuksien kulttuurihistorialliset arvot ja käytettävyys säilyisi, kertoo Peuraniemi.

Korjausrakentamisen asiantuntijan tehtäviin kuuluu myös korjausavustusneuvonta ja korjausavustuksia saaneiden töiden valvonta. Neuvontatoiminta käynnistyy huhtikuun aikana ja neuvontatyötä on tarkoitus kehittää tulevaisuudessa Tornionlaakson alueen tarpeiden mukaan. Opastusta ja neuvoja voi kysyä sähköpostitse tai puhelimitse, myös kohdekäynnit ovat mahdollisia. Neuvonta on maksutonta.

– Kotipaikkakuntani on tällä hetkellä Muonio ja koen tärkeäksi, että pääsen työskentelemään rakennusperinnön parissa laajasti koko Tornionlaakson museon alueella. Toivon ihmisten lähestyvän minua matalalla kynnyksellä rakennusperinnön hoitoon ja korjauksiin liittyvissä asioissa.

Tornionlaakson museon alueellisen työn asiantuntijat jalkautuvat lauantaina 13.5. Tornio-päivien Puistokarnevaaliin, joka järjestetään Rantakadun puistossa. Tapahtuman osallistujat voivat tulla tutustumaan heihin ja esittämään kysymyksiä arkeologiaan ja rakennusperintöön liittyen.

Lisätiedot
Korjausrakentamisen asiantuntija Johanna Peuraniemi, puh. +358 40 687 6559, johanna.peuraniemi@tornio.fi

Sivun alkuun