Tornionlaakson museossa vilkas ja monipuolinen vuosi 2022

Tornionlaakson museossa vilkas ja monipuolinen vuosi 2022

Vuosi 2022 oli Tornionlaakson museossa vilkas ja onnistunut. Vaihtuvissa näyttelyissä seikkailivat taiteilija Osmo ”Toppo” Santamäki, pohjoiset tunturikarjat sekä maailmanperintökohde Struven ketju. Myös erilaisia tapahtumia järjestettiin museossa aktiivisesti. Vuoden aikana museossa vieraili lähes 6 000 kävijää. Kahteen aiempaan koronavuoteen verrattuna kävijämäärät nousivat selkeästi.

Rajan avautuminen matkailulle oli merkittävä kahden vuoden sulkujen vuoksi. Museon kävijätilastoissa näkyy, että ruotsalaiset ovat jälleen löytäneet museon sekä paikallisella tasolla että laajemmin. Myös Haaparannan koululaisten kulttuuriperintövierailuja päästiin jatkamaan pitkän tauon jälkeen. Museo kerää edelleen koronaan liittyviä kokemuksia Tornionlaaksossa verkkosivuillaan olevan kyselyn kautta.

Vuonna 2022 museo antoi myös yhteensä 310 lausuntoa kuntien kaavoista ja muista maankäyttöhankkeista, ympäristövaikutusten arvioinneista (YVA), poikkeamis-, rakennus- ja purkamisluvista, ympäristöluvista, metsänkäyttöilmoituksista sekä muista kulttuuriympäristöön kohdistuvista asioista tai toimenpiteistä. Alueellisena vastuumuseona Tornionlaakson museo hoitaa kulttuuriympäristön asiantuntija- ja viranomaistehtäviä.

Vuosi 2023 tuo Tornionlaakson museolle paljon uusia ja mielenkiintoisia haasteita sekä mahdollisuuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaan museon roolia Tornionlaakson aluevastuumuseona on jatkettu seuraavalle nelivuotiskaudelle vuosille 2023–2026 ja museolle palkataan alkuvuodesta uusi työntekijä korjausrakentamisen asiantuntijan virkaan. Korjausrakentamisen asiantuntijan tehtäviin kuuluu antaa neuvontaa ja apua rakennusten korjaushankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa Tornionlaakson museon vastuualueella Simosta Muonioon.

Lisäksi Tornionlaakson museolle palkataan määräaikainen kulttuuriperintökoordinaattori vuosille 2023–2024. Uusi virka on mahdollistettu Tornion ja Haaparannan kaupunkien yhteisen panostuksen voimin. Kulttuuriperintökoordinaattorin työtehtäviin tulee kuulumaan erityisesti Tornionlaaksolaisen koskikalastuksen hakeminen osaksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön listaa.

Alkaneena vuotena museolla on luvassa muun muassa museomestareiden työhön ja erityisesti museon oman Mikko Saarenpään työuraan liittyvä vaihtuva näyttely ”Mestari museossa”, joka avautuu 16.2. Kesällä taas sukelletaan keskiaikaisten kivikirkkojen kattorakenteiden syövereihin ”Kattoristikoiden ratkojat” -näyttelyssä. Loppuvuodesta rauhoitutaan jouluun ”Joululahjat kautta aikain” -näyttelyn avulla. Tapahtumia tullaan järjestämään vuoden aikana jälleen runsaasti.

Museomestari Mikko Saarenpää kantaa puista kehystä verstaallaan
Helmikuun puolessa välissä museolla avataan vaihtuva näyttely Mikko Saarenpään työurasta Tornionlaakson museon ja Aineen taidemuseon museomestarina.
Sivun alkuun