Tornionlaakson Neuvosto etsii toiminnanjohtajaa

Tornionlaakson Neuvosto etsii toiminnanjohtajaa, jolla on valmiudet tehdä työtä pohjoismaisen raja-alueen hyväksi ja vastata sen kehittämisestä. Alueen kehittämismahdollisuudet syntyvät rajanylisen monimuotoisen yhteistyön kautta.

Tarjoamme

Työtä, jonka perustana on asukkaiden ja jäsenkuntien edunvalvonta. Tornionlaakson Neuvoston tavoitteena on kehittää ja lisätä kuntien, elinkeinoelämän, infrastruktuurin, koulutussektorin ja kulttuurialan yhteistyötä koko Tornionlaaksossa. Työtä tehdään usein yhteistyössä muiden rajanläheisten organisaatioiden kanssa, ja sillä on vahva yhteispohjoismainen leima. Neuvoston toimisto on Haaparannalla.

Edellytämme

 • Yliopisto- tai korkeakoulututkintoa
 • Kokemusta kehittämistoiminnasta ja EU-hankkeiden johtamisesta
 • Hyvää suomen ja ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa, englannin kielen taito luetaan ansioksi
 • Kokemusta hallinnosta ja taloudenpidosta
 • Hyvää yhteistyökykyä
 • Aloitteellisuutta, luovuutta ja tarmokkuutta
 • Hyvää viestintätaitoa
 • Valmiutta tehdä työtä pohjoismaalaisessa ympäristössä

Työtehtävät

 • Hallinnollinen johto ja suunnittelu
 • Neuvoston ja neuvoston hallituksen kokousten esittelijänä ja sihteerinä toimiminen
 • Neuvoston ja hallituksen päätösten toimeenpano
 • Toimintasuunnitelma- ja talousarvioehdotusten laatiminen
 • Toiminnan jatkuva kehittäminen
 • Neuvoston omien hankkeiden vetovastuu ja hankeyhteistyö muiden toimijoiden kanssa
 • Tornionlaakson Neuvoston toiminta-ajatuksen markkinointi
 • Verkostoissa työskentely ja yhteistyön virittäminen kolmen maan raja-alueen muiden toimijoiden kanssa
 • Yhteydenpito viranomaisiin
 • EU-kontaktit

Toiminnanjohtajan työ alkaa 1.6.2019 alkaen. Työtehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Lisätietoja:

Hallituksen puheenjohtaja, Perarne Kerttu, matkapuh: +46 70 641 0476

www.tornedalen.org

Hakemus

Hakemus, CV ja palkkatoive toimitetaan viimeistään 4.2. 2019 mieluiten sähköpostitse osoitteeseen: marko.varajarvi@haparanda.se tai osoitteeseen: Tornionlaakson Neuvosto, P.O. Box 76, 953 22 Haparanda, Sverige

Sivun alkuun