Torniossa alkaa strategiatyö, myös kuntalaisia kutsutaan piirtämään kaupungin tulevaisuuden suuntaviivoja

Torniossa alkaa strategiatyö, myös kuntalaisia kutsutaan piirtämään kaupungin tulevaisuuden suuntaviivoja

Millainen kaupunki Tornio on tulevaisuudessa? Millaisia keskeisiä päämääriä asetamme toiminnallemme ja millaisen tiekartan avulla suunnistamme niitä kohti? Torniossa on aika päivittää kaupunkistrategia, jossa linjataan, miten kaupunkia kehitetään tulevina vuosina. 

Tornion nykyinen kaupunkistrategia ulottuu vuoteen 2021. Se laadittiin laajassa yhteistyössä kuntalaisten, kaupungin henkilöstön, luottamushenkilöiden sekä sidosryhmien kanssa vuosien 2017-2018 aikana. Uuden kaupunginvaltuuston aloitettua nelivuotiskautensa on kaupunkistrategia aika jälleen päivittää.

Kaupunkistrategia päivitetään Torniossa ratkaisevalla hetkellä, sillä kuntien toimintaympäristö muuttuu lähivuosina merkittävästi. Esimerkiksi vastuu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille vuonna 2023, kun taas vastuu työllisyyspalvelujen järjestämisestä siirtyy valtiolta kunnille vuonna 2024.

Muutokset ovat mittaluokaltaan valtavia ja muuttavat kuntien roolia. Jatkossa kuntien toiminnan keskiössä ovat entistäkin kirkkaammin kuntien elinvoiman sekä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Valokeilaan nousee uudella tavalla myös kunnissa suurimmaksi toimialaksi jäävä sivistyspalvelut.

Kuntien toimintaympäristö muuttuu tulevan strategiakauden aikana todella paljon, samoin kaupunkien ja yritysten kilpailukykytekijät. Hyvinvointialueet muuttavat kuntien roolia ja elinvoimatyöstä tulee niiden keskeinen toimintakenttä samalla, kun valtion työllisyys- ja työnantajapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille. Meidän tulee varautua muutokseen entistä tiiviimmällä elinkeino- ja työllisyyspalveluiden välisellä yhteistyöllä. Myös laajan hyvinvointityön merkitys kaupungin menestystekijänä kasvaa, kuvailee kaupunginjohtaja Jukka Kujala.

Kaupunkistrategia on kaupungin tärkein johtamista ja toimintaa ohjaava asiakirja, jossa kaupunginvaltuusto päättää toiminnan pitkän aikavälin tavoitteista.

– Tulevan kaupunkistrategian tulee vaikuttaa erityisesti kunnan elinvoiman ja työllisyyden hoitoon eli tulorahoituksen vahvistamiseen. Työllisyysasteen nostaminen tulee asettaa kaupunkistrategian yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi. Tässä onnistutaan, jos voimme rakentaa yrityksille houkuttelevan toiminta- ja investointiympäristön, olemme kehitysmyönteisiä, maankäytön ratkaisut tukevat elinkeinotoimintaa ja meillä on toimivat liikenneyhteydet, työelämään suuntautunutta koulutusta sekä hyvä maine. Kaupungin roolina on erityisesti elinvoiman edellytysten luominen ja kun tässä onnistutaan, meillä on myös mahdollisuus tuottaa kuntalaisille heidän tarvitsemiaan palveluita, Kujala jatkaa.

Työskentely etenee vaiheittain, valmista ensi keväänä

Kaupunkistrategian päivittäminen etenee Torniossa vaiheittain. Loka-marraskuussa työskentely painottuu strategian peruselementtien kuten vision ja toimintaperiaatteiden tarkasteluun, kun taas vuodenvaihteen molemmin puolin päähuomio kohdentuu strategisten päämäärien ja toimenpiteiden sekä kärkihankkeiden määrittelyyn. Tavoitteena on lähettää strategialuonnos lausuntokierrokselle viimeistään helmikuussa, jonka jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyy uuden kaupunkistrategian maalis-huhtikuussa.

Strategiatyötä vetää johtavista viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä muodostettu ohjausryhmä, joka kokoontuu prosessin aikana säännöllisesti. Myös kaupunginvaltuutettujen pöydällä strategiatyö on seuraavien kuukausien aikana tiuhaan esimerkiksi erilaisissa seminaareissa ja infotilaisuuksissa.

Kuntalainen – jätä terveiset strategiatyöhön

Myös kuntalaisille tarjotaan tilaisuuksia osallistua strategiakeskusteluun. Tavoitteena on, että osallistuminen olisi helppoa ja keskustelevaa. Strategiatyötä on tarkoitus pitää syksyn mittaan esillä esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa, joissa on tavattavissa myös kaupungin henkilöstöä sekä luottamushenkilöitä.

Kuntalaisille tarjoutuu ensimmäinen tilaisuus jättää terveiset strategian valmisteluun kaupungintalon avoimien ovien päivänä perjantaina 1. lokakuuta. Seuraavaksi kaupungin tulevaisuutta tuumaillaan 7.-8. lokakuuta syysmarkkinoilla, joille kaupunki osallistuu omalla teltallaan. Myöhemmistä tilaisuuksista tiedotamme erikseen.

Strategian valmistelussa hyödynnetään lisäksi laajoja kysely- ja tutkimusaineistoja, esimerkiksi Kuntaliiton vuonna 2020 toteuttamaa kuntalaistutkimusta, jossa torniolaiset arvioivat monipuolisesti muun muassa kunnallisia palveluja, erilaisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kunnan päätöksentekoa. Kuntalaisten ääni on siis vahvasti läsnä strategian valmistelussa.

Strategiantyön etenemisestä ja erilaisista osallistumismahdollisuuksista kerrotaan Tornion kaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Lisätietoja

Jukka Kujala, kaupunginjohtaja
p. 040 132 0403 tai jukka.kujala@tornio.fi

Sampo Kangastalo, kehitysjohtaja
p. 040 764 0559 tai sampo.kangastalo@tornio.fi

Lue lisää

Sivun alkuun