Tukesin päätös 13.2.2020 Rantamaan kaivospiirin lakkauttamisesta

KUULUTUS 13.2.2020
KaivNro 2508

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 13.2.2020 antanut seuraavan kaivospiirin lakkauttamista koskevan päätöksen.
Kaivospiirin haltija: SMA Mineral Oy
Kaivospiirin nimi: Rantamaa
KaivNro: 2508
Alueen sijainti: Tornio

Päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 162 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä. Päätös on nähtävillä Tornion kaupungin ilmoitustaululla (Suensaarenkatu 4, Tornio) ja Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki) sekä Tukesin kotisivulla (https://tukes.fi/paatokset-jakuulutukset/kaivospiirit-ja-kaivosluvat).

Lisätietoja kaivosasiat@tukes.fi tai Maria Kivi, puh. 029 5052 132

Kuulutettu 13.2.2020
Pidetään nähtävänä 16.3.2020 saakka

Rantamaa_2508_lakkauttamispaatos_20200213

Sivun alkuun