Tutkijan virka Tornionlaakson maakuntamuseossa – Tornedalens museumissa

Tornionlaakson maakuntamuseossa on haettavana tutkijan virka 1.2.2019 lähtien.

Tornionlaakson maakuntamuseo toimii maakuntamuseona yhdeksän kunnan (Simosta-Muonioon) alueella.

Tutkijan toimenkuvaan kuuluu kulttuuriympäristötehtävät, rakennusperinnön hoidon neuvonta ja kulttuuriympäristökasvatus. Tutkija vastaa myös alueellisen museotoiminnan kehittämisestä, paikallismuseoiden toiminnan ohjaamisesta sekä paikallismuseoiden avustusten käytön valvonnasta.

Edellytämme hakijalta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, johon sisältyy korkein arvosana museoaineesta (kansatiede, arkeologia, kulttuurihistoria, historia, kulttuuriantropologia, museologia). Lisäksi edellytämme perehtyneisyyttä museon toimialaan ja museologian perusopinnot. Tehtävän hoito edellyttää hyvää organisointi- ja yhteistyökykyä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Tehtävän hoito edellyttää myös oman auton käyttöä. Työkokemusta vastaavista tehtävistä museoissa painotetaan erityisesti.

Tornionlaakson maakuntamuseolla – Tornedalens museumilla on yhteistyösopimus Haaparannan kaupungin kanssa. Tehtävän hoito edellyttää hyvää ruotsin kielen taitoa.

Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Virassa on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Tehtävä on vakinainen ja virassa noudatetaan toimistotyöaikaa. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Hakuaika 23.11. – 14.12.2018

Lisätietoja: Museonjohtaja Minna Heljala, p. 050 597 1557, minna.heljala@tornio.fi

Sivun alkuun