Tutustu tarkastuslautakunnan tuoreeseen arviointikertomukseen

Tutustu tarkastuslautakunnan tuoreeseen arviointikertomukseen

Tarkastuslautakunta on arvioinut kaupungin vuoden 2019 toimintaa ja taloutta. Arviointityön tulokset voit lukea tarkastuslautakunnan 26.5.2020 hyväksymästä arviointikertomuksesta.

Arviointikertomuksessa kaupunginvaltuuston valitsema lakisääteinen tarkastuslautakunta arvioi sitä, kuinka kaupungin tilivelvolliset ovat onnistuneet valtuuston tahdon toteuttamisessa. Painopisteinä arvioinnissa ovat tällä kertaa olleet koko kaupungin johtaminen ja hallinto, sivistyspalvelut sekä konserniyhteisöt ja omistajaohjaus.

Tarkastuslautakunnan kannanottojen tavoitteena on tukea kaupungin toimintaa kokonaisvaltaisesti sekä toimia toimintaa ja palveluja kehittävänä palautteen antajana. Hyötyjinä ovat sekä kaupunkiorganisaatio että kaupunkilaiset, jotka saavat avoimesti tietoonsa arvioinnin tuloksia.

Syyskuun loppuun mennessä kaupunginhallitus antaa lausunnot toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen johdosta.

Sivun alkuun