Tuulivoimaosayleiskaavan vireilletulo

Vinsanmaan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä 9.11. –9.12.2022 kaupungin internetsivuilla osoitteessa https://www.tornio.fi/kaavat.

Sivun alkuun