Työ talvipyöräilyn edistämiseksi jatkuu – etsimme myös talvipyöräilyagentteja

Työ talvipyöräilyn edistämiseksi jatkuu – etsimme myös talvipyöräilyagentteja

Tornio osallistuu yhdessä Kemin, Rovaniemien ja Sodankylän kanssa talvipyöräilyä edistävään hankkeeseen. Maaliskuussa alkanut hanke aktivoituu jälleen talven lähestyessä. Viime keväänä hankkeen puitteissa tehtiin talvipyöräilyteemainen avoin kysely ja kunnossapidon lähtötietoanalyysi, ja kunnissa värvättiin myös paikallisia pyöräilyagentteja, jotka antavat palautetta kunnossapidosta. Nyt agentteja värvätään taas – lue siis lisää ja ilmoittaudu!

Viimeisimmän valtakunnallisen Kansalaisten tyytyväisyys liikennejärjestelmään -tutkimuksen (2019) mukaan Lapissa tyytymättömyyttä aiheutti eniten talvikunnossapito sekä pyöräillen että kävellen liikkumisen kannalta. Lapin talvipyöräilyn edistämishankkeen keskiössä onkin vastata kysymykseen, miten päästäisiin paremmin sellaiseen talvikunnossapidon laatuun, johon laatuvaatimukset tähtäävät.

Pyöräilyä edistäisivät paremmin auratut ja hiekoitetut väylät

Talvipyöräilyn edistämisen kannalta merkittävää on eri sidosryhmien ruohonjuuritason osallistaminen.

Maaliskuun aikana toteutettuun kyselyyn talvipyöräilyolosuhteista vastasi hieman vajaa 500 henkilöä eri pilottikunnista, joista valtaosa, 82 %, oli työssäkäyviä. Kysyttäessä vastaajilta, mitkä asiat saisivat heidät pyöräilemään talvella enemmän, selkeästi eniten vastauksia kirvoitti vastausvaihtoehto ”paremmin auratut ja hiekoitetut pyöräilyväylät”

Tyytymättömimpiä oltiin kunnossapidosta tiedottamiseen, sohjon poistoon sekä kunnossapidon tasalaatuisuuteen. Tyytyväisimpiä vastaajat olivat liikennemerkkien ja opasteiden näkyvyyteen sekä väylien siisteyteen.

Kaikissa kunnissa vastaukset olivat hyvin samansuuntaisia. Avoimissa vastauksissa muita toiveita ympärivuotisen pyöräilyn kannustamiseksi olivat kunnossapidon parantamisen lisäksi seuraavat: enemmän runkolukittavia ja katoksellisia pyöräparkkeja, kannustus ja kampanjat, paremmat työpaikan sosiaalitilat sekä maastoreittien kehittäminen.

Pyöräilyagentit raportoivat pyöräilyolosuhteista

Lapissa kevättalvella aloitettu pyöräilyagenttitoiminta on Oulun seudulta jo tuttu ja hyvää palautetta saanut konsepti, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että vapaaehtoisiksi ilmoittautuneet pyöräilyagentit tarkkailevat säännöllisesti pilottikunnissa kulkemiaan pyöräilyreittejä ja raportoivat väylien kunnosta, esim. liukkaudesta, sohjosta, lumesta ja väylien yleisestä siisteydestä syksyllä/keväällä.  Keliolosuhteiden aktiivisen raportoinnin tavoitteena on, että muuttuviin keliolosuhteisiin reagoitaisiin.

Pyöräilyagenttien antama yleisarvosana pyöräliikenteen väylille oli keskiarvoltaan 3,5 (asteikolla 1-5, jossa 5 tarkoittaa erinomaista). Tyytyväisimpiä oltiin liikennemerkkien ja opasteiden näkyvyyteen, risteyksien kunnossapitoon (esim. näkemät), tyytymättömimpiä oltiin kunnossapitoon yöllä, väylien siisteyteen keväällä (esim. hiekoitus) sekä liukkauden torjumiseen aamulla/aamupäivällä. Nähtäväksi jää, pysyvätkö tyytyväisyyden/tyytymättömyyden kohdeteemat samana, kun kausi ulottuu jatkossa myös sydäntalven yli.

Kyselyn johtopäätöksenä tasalaatuisempi ja tehostetumpi talvikunnossapito sekä parempi ja reaaliaikaisempi tiedottaminen ovat avainkeinoja kannustaa liikkumaan omin voimin talvellakin.

Lapin talvipyöräilyn kehittäminen jatkuu Traficomin valtionavustusta saaneena hankkeena helmikuuhun 2022 saakka, jonka jälkeen toimintaa, esimerkiksi säännöllistä palautteenantoa, on tavoitteena jalkauttaa joltain osin pysyväksi. Konsulttina edistämistyössä toimivat Ramboll Finland Oy sekä Sitowise Oy.

Ryhdy pyöräilyagentiksi Tornioon!

Pyöräilyolosuhteista säännöllisesti palautetta antavien pyöräilyagenttien haku on jälleen auki! Sähköinen palautteenantokanava on keveä, lisäksi agenteille annetaan tulevana kautena mahdollisuus raportoida suoraan kartalle.

Ilmoittautuneet saavat tarkemmat ohjeen lokakuun aikana.

Sivun alkuun