Etusivu » Ajankohtaista » Useimpien Lapin jokien virtaamat ovat lähellä huippuaan, vältä liikkumista tulva-alueilla

Useimpien Lapin jokien virtaamat ovat lähellä huippuaan, vältä liikkumista tulva-alueilla

Tornionjoella ja Muonionjoella vedenkorkeudet ovat nousussa vielä muutaman päivän ajan. Tulvahuippu on odotettavissa viikon puolivälissä. Ylimääräistä liikkumista tulva-alueilla ja tulvivilla teillä tulisi välttää.

Tornionjoki ja Muonionjoki

Tornionjoen tulva on huipussaan keskiviikkona tai loppuviikosta. Veden ennustetaan nousevan nykyisestä vielä noin 20–40 cm. Tulva jää viime vuoden tulvahuippua matalammaksi. Pellossa vahinkorajan ylittyminen on epätodennäköistä. Muonionjoella tulvahuippu on huomenna tai ylihuomenna, ja tulva jää viime vuoden tulvaa pienemmäksi. 

Vesi on noussut Ylitorniolla Kainuunkylässä Poikkilahdentielle ja Taroniemessä kevyenliikenteen väylälle. Valtatiellä 21 nopeusrajoitusta on laskettu Taroniemessä tulvivan kevyenliikenteen väylän kohdalla. Torniossa Heinijängäntiellä vesi on noussut tien reunan läheisyyteen. 

Ounasjoki

Ounasjoella tulva on parhaillaan huipussaan tai lähellä huippua. Tulva on hieman suurempi kuin viime vuonna. Ounasjärven ja Könkään havaintoasemilla vedenkorkeuden nousu on pysähtynyt ja tulva on kääntymässä laskuun. Kittilässä ja Kaukosessa vahinkoraja on ylittynyt ja vesi voi nousta vielä muutamia senttimetrejä huomiseen mennessä. Kittilässä vedenkorkeus on nyt viime kevään tulvan tasolla. 

Vesi on noussut Kittilässä mm. Sodankylätie (Kt 80) toiselle ajokaistalle. Levin ja Muonion välisellä maantiellä (Kt 79) vesi on noussut lähelle tien reunaa. Könkään ja Tepaston välillä tietä (Mt 956) on tilapäisesti korotettu.

Ivalojoki

Ivalojoella Pajakosken havaintoasemalla virtaama oli korkeimmillaan eilen. Virtaama oli yli 800 m3/s, mikä oli hieman suurempi kuin vuosien 2018 ja 2020 tulvissa. Ivalon taajamassa tulva oli huipussaan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Aamun aikana vedenkorkeus on kääntynyt laskuun.  

Ivalossa tulva muun muassa katkaisi tien Näverniemeen. Lisäksi Lentokentäntien kevyenliikenteen väylälle nousi vesi. Suuremmilta vahingoilta on kuitenkin vältytty. 

Kemijoki

Kemijoella tulva on nyt Rovaniemellä huipussaan. Tulva on hieman keskimääräistä suurempi, mutta jää selvästi vahinkorajan alapuolelle. Vedenkorkeus Lainaalla on nyt tasolla N2000+76,70 m, mikä on noin metrin alempana kuin vuoden 2020 tulva. Veden ennustetaan pysyvän korkealla koko viikon.

Tenojoki

Tenojoella tulva on nyt lähellä huippuaan. Vesistöalueen latvoilla on vielä lunta, jonka sulaminen voi vielä nostaa virtaamaa loppuviikkoa kohden. Tulvahuippu on keskimääräisen kevättulvan suuruinen ja samaa tasoa kuin kahtena edellisenä keväänä.

Vältä liikkumista tulva-alueilla ja tulvivilla teillä 

Viranomaiset kehottavat välttämään veden peittämällä tiellä ajamista ja tulva-alueella liikkumista. Sadevesi- ja viemärikaivojen kannet ovat saattaneet nousta paikoiltaan tai tien kantavuus on voinut heiketä. Lisäksi jo 15 cm korkea virtaava vesi voi kaataa aikuisen ja 45–60 cm vesimassa puolestaan kelluttaa autoa. 

Ota lisäksi huomioon vesistöjen tavanomaista suuremmat virtausnopeudet. Veneily ja muu liikkuminen tulvavesissä on vaarallista ja veneilystä aiheutuvat aallot voivat aiheuttaa haittaa mm. tilapäisille tulvasuojauksille. 

Vastuu kiin­teis­tö­jen tul­va­suo­je­lus­ta on kiin­teis­tö­jen omistajilla 

Seuraa tulvatilanteen kehittymistä ja valmistaudu suojaamaan omaisuutesi tarpeen mukaan.

Tulvan suuruudesta riippumatta tulvavaara-alueen kiinteistöillä olisi hyvä olla joka kevät valmius suojata oma omaisuus tarvittaessa. Valmiuteen kuuluu mm. toimien suunnittelu etukäteen, tarvittavien suojausmateriaalien hankinta ja tulvatilanteen kehittymisen seuraaminen. Vastuu kiinteistöjen tulvasuojelusta on kiinteistöjen omistajilla.

Lisätietoa tulviin varautumisesta vesi.fi-palvelusta sekä Lapin tulvaoppaasta. 

Seuraava viranomaisten tulvakokous on 22.5.2024, jonka jälkeen julkaistaan tarvittaessa tiedote. 

Lue lisää

Lue Lapin ELY-keskuksen koko tulvatiedote (julkaistu 20.5.2024 klo 16.20)