Uusi jätetaksa on hyväksytty ja tulee voimaan 1.4.2019

Perämeren jätelautakunta on kokouksessaan 19.2.2019 hyväksynyt pykälässä 7 Perämeren jätelautakunnan alueen (Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio, Ylitornio) jätetaksan muutokset koskien Perämeren Jätehuolto Oy:n vastaanottomaksuja Jäkälässä ja ekoasemilla sekä Kemin astiakohtaisia maksuja biojätteen osalta. Biojätteen vastaanottomaksut ja astiakohtaiset käsittelymaksut nousevat. Lisäksi on tehty kohtien 3.2 ja 7.4 sanamuotoihin tarkennuksia, mikä ei muuta taksan soveltamista näiden kohtien osalta. Muutokset tulevat voimaan 1.4.2019.

Biojätteen vastaanottomaksut Jäkälässä ja ekoasemilla ovat 1.4.2019 alkaen kuntavastuullisen biojätteen osalta 86,00 €/t (alv 0 %) ja kunnan toissijaisen vastuun perusteella vastaanotetun biojätteen (TSV) osalta125,00 €/t (alv 0 %). Astiakohtaiset biojätteen käsittelyhinnat nousevat Kemissä taksan liitteenä 1 olevan taulukon mukaisesti. Kuljetushintoihin ei tule muutoksia.

Perämeren jätelautakunnan taksa sekä asiaa koskeva pöytäkirjanote valitusosoituksineen ovat nähtävillä 25.2. – 3.4.2019 alla sekä myös Kemin ja Tornion kaupungintaloilla sekä Keminmaan, Tervolan ja Ylitornion kunnantaloilla. Perämeren jätelautakunnan jätetaksa ja ote ovat nähtävillä myös osoitteessa www.tornio.fi/asuminen-ja-ymparisto/vesi-ja-jatehuolto/jatehuolto/jatetaksa/.

Perämeren jätelautakunnan päätökseen saa hakea muutosta 3.4.2019 mennessä kirjallisella kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta (os. PL 189, 90101 Oulu). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta löytyvät päätöksen liitteenä olevasta muutoksenhakuohjeesta.

Lisätietoja asiasta antaa Perämeren jäteasiamies Minna Karhunen puh. 050 566 4195, etunimi.sukunimi@tornio.fi.

PERÄMEREN JÄTELAUTAKUNTA

 

Ote taksan hyväksymistä koskevasta pykälästä valitusosoituksineen

Jätetaksa, voimaantulo 1.4.2019

Sivun alkuun