Uudet maa-aineslain mukaiset tarkastus- ja valvontamaksut voimaan 1.10.

Meri-Lapin ympäristölautakunta on kokouksessaan 25.8.2020 pykälässä 53 hyväksynyt Meri-Lapin ympäristölautakunnan (Tornio ja Keminmaa) taksan, joka koskee maa-aineslain mukaisista tarkastus- ja valvontatehtävistä  perittäviä maksuja. Taksa tulee voimaan 1.10.2020 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Päätös taksan hyväksymisestä valitusosoituksineen ja taksa ovat nähtävillä Tornion kaupungin ja Keminmaan kunnan verkkosivuilla 1.9.-8.10.2020. Mahdolliset kirjalliset valitukset on toimitettava 8.10.2020 mennessä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Lisätietoja asiasta antaa ympäristöpäällikkö Aapo Mäenpää p. 040 755 5891 tai ympäristötarkastaja Minna Karhunen, p 050 566 4195.

 

Päätös taksan hyväksymisestä liitteineen

Sivun alkuun