Uusi palautejärjestelmä tehostaa palautteiden käsittelyä, auttaa toiminnan kehittämisessä ja parantaa asukkaiden ja kunnan vuorovaikutusta

Uusi palautejärjestelmä tehostaa palautteiden käsittelyä, auttaa toiminnan kehittämisessä ja parantaa asukkaiden ja kunnan vuorovaikutusta

Tornion kaupungin tekniset palvelut ottaa käyttöön uuden sähköisen palautejärjestelmän. Palvelu on saatavilla kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.tornio.fi/palaute, ja sen kautta voi antaa palautetta asumiseen, liikenteeseen, ympäristöön ja kiinteistönhoitoon sekä ateria- ja puhtauspalveluihin liittyvissä asioissa. Pilottivaiheessa olevasta palvelusta voi antaa palautetta myös suoraan ohjelmistokehittäjille.

Sekä palautteen antaminen että siihen vastaaminen on jatkossa helppoa ja sujuvaa. Palautteet ohjautuvat sähköisessä järjestelmässä nopeasti palvelusta vastaavalle henkilölle ja sujuvoittavat työnkulkua, sillä paljon aikaa vievien, puhelimitse vastaanotettujen palautteiden määrä vähenee. Palautteenantajalle puolestaan välittyy sähköpostitse tieto siitä, onko asia huomioitu jo aiemmin tai onko se siirretty työlistalle. Jos asia ei ole kaupungin vastuulla, palautteenantaja voidaan kätevästi ohjata toisen viranomaisten puoleen.

Uuden palautejärjestelmän ansiosta palveluista voi antaa jatkossa palautetta kätevästi myös mobiililaitteilla. Lisäksi palautteeseen voi liittää valokuvia. Kohteen sijainnin voi myös merkitä kartalle.

Palautejärjestelmä laajenee koskemaan kaikkia kaupungin palveluja

Palautejärjestelmä laajenee pilottivaiheen jälkeen koskemaan kaikkia kaupungin palveluja. Siirtymävaiheessa uuden palautejärjestelmän rinnalla on käytössä verkkolomake, jolla voi antaa vapaamuotoisesti palautetta esimerkiksi hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntapalveluista. Palautetta voi lisäksi antaa postitse, puhelimitse tai asioimalla kaupungintalolla sijaitsevassa asiakaspalvelupiste Kompassissa.

Asukkailta saatu palaute, kysymykset ja toimenpide-ehdotukset ovat tärkeä osa kaupungin toiminnan ja palvelujen kehittämistä yhä paremmin asukkaiden tarpeita ja toiveita vastaaviksi. Samalla selkeä, toimiva ja helppokäyttöinen palautejärjestelmä parantaa vuorovaikutusta kaupungin ja asukkaiden välillä.

Lisätietoja
Harri Ryynänen, kaupunginarkkitehti p. 040 704 8720, harri.ryynanen@tornio.fi

Sivun alkuun