Uusien esioppilaiden ja oppilaiden kouluun ilmoittautuminen

Uusien esioppilaiden ja oppilaiden kouluun ilmoittautuminen

Uusien esioppilaiden ilmoittautuminen

Lapsen on osallistuttava ennen oppivelvollisuuden alkamista vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esikouluun ilmoittaudutaan sähköisesti 24.1.– 8.2. välisenä aikana. Ensi syksynä aloittavat esikoulunsa vuonna 2013 syntyneet lapset.

Oppilas voi pyrkiä esioppilaaksi myös muuhun kuin hänelle osoitettuun lähikouluun. Perustellut anomukset tulee lähettää sivistystoimenjohtajalle os. Kouluvirasto, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio perjantaihin 8.2. mennessä. Anomuksen voi jättää myös ilmoittautumisen yhteydessä.

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, hänestä tulee täyttää sähköinen päivähoitohakemus. Huoltajan tulee kaikissa tapauksissa ilmoittaa lapsensa esikouluun. Lisätietoja saa varhaiskasvatustoimistosta, puh. 040 753 6231.

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen peruskouluun

Ensi syksynä aloittavat koulunkäyntinsä vuonna 2012 syntyneet lapset. Kouluun ilmoittautuminen tapahtuu esikoulun kautta jaetulla peruskoulun oppilasilmoitus -lomakkeella, jonka huoltaja toimittaa lähikouluun perjantaihin 8.2. mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään mainitsemaan syksyyn mennessä tapahtuvat asuinpaikan vaihdokset.

Ensi syksynä aloittavat koulunkäyntinsä harjaantumisopetuksessa myös vuonna 2013 syntyneet kehitysvammaiset lapset. Heidät tulee ilmoittaa Tornionseudun kouluun. Epäselvissä tapauksissa asiaa voidaan tiedustella lähimmältä koululta tai kouluvirastosta, puh. 050 597 1419 tai puh. 050 597 1420 tai puh. 050597 1338.

Koulutulokkaille järjestetään huhti–toukokuun aikana mahdollisuus tutustua tulevaan kouluunsa. Kukin koulu tiedottaa tutustumisajankohdasta ilmoittautumisen yhteydessä.

Haku kielikouluun

Tornion kaupungin ja Haaparannan kunnan yhteisessä KIELIKOULUSSA (Haaparannalla toimiva peruskoulu) alkaa 31. lukuvuosi elokuussa 2019.

Oppilaiksi otetaan 1. luokalle 10 torniolaista vuonna 2012 syntynyttä lasta, joiden kotikieli on suomi. Haaparanta täydentää luokkaa omilla suomenkielisillä oppilailla. Kielikoulussa aloittaa myös haaparantalaisista koostuva 20 oppilaan luokka, jossa oppilaiden kotikieli on ruotsi.

Lapselleen kaksikielisen peruskoulutuksen haluavien torniolaisten vanhempien tulee ilmoittaa lapsensa kielikouluun vapaamuotoisella hakemuksella tai nettisivuilta löytyvällä lomakkeella, joka tulee toimittaa Tornion kaupungin sivistyslautakunnalle os. Kaupungintalo, 95400 Tornio tai sähköpostitse kirjaamo@tornio.fi 8.2. mennessä. Oppilas tulee ilmoittaa myös lähikouluun 8.2.2019 mennessä.

Oppilaat kielikouluun valitaan arpomalla ilmoittautuneiden joukosta, erikseen tytöt ja pojat pyrkijöiden edellyttämässä suhteessa. Oppilaalla tulee olla edellytykset suoriutua kielikoulun vaatimuksista ja tarkastelun perusteella päästä mukaan valintaprosessiin. Oppilaan täytyy pystyä seuraamaan opetusta luokalleen annettavalla kielellä. Valittujen oppilaiden vanhemmat kutsutaan myöhemmin tutustumaan
kielikouluun.

Jos oppilaspaikkoja vapautuu kesken lukuvuoden 1. luokalle, otetaan oppilaat arvontalistan mukaan varasijoilta. Mahdollisille vapaille paikoille 2. tai ylemmälle luokalle voivat hakea kaikki torniolaiset lapset, joiden kotikieli on suomi. Hakemus toimitetaan kielikoululle. Tiedusteluihin vastaa kouluvirasto, puh. 050 597 1419 tai puh. 050 597 1420 tai puh. 050 597 1338 ja kielikoulu, puh. +46 922 26110 tai puh. +46 922 26430.

Sivun alkuun