Vaaliehdokkaat Tornion kaupungin Jukoon kuuluvien työntekijöiden pääluottamusmieheksi ja luottamusmiehiksi kaudelle 1.8.2019-31.7.2022

Jukon jäsenjärjestöihin kuuluville Tornion kaupungin työntekijöille valitaan vaaleilla pääluottamusmies sekä luottamusmiehet ajalle 1.8.2019–31.7.2022.

Torniossa valitaan Jukon ohjeiden mukaan yksi (1) pääluottamusmies Opetusalan ammattijärjestön (OAJ) jäsenistä (valintaan ovat oikeutettuja kaikki jukolaiset työntekijät). Varapääluottamusmiehen valitsevat valitut luottamusmiehet keskuudestaan.

Pääluottamusmiehen lisäksi valitaan kahdeksan (8) luottamusmiestä edustamaan eri sopimusaloja/sektoreita ja heille henkilökohtaiset varaluottamusmiehet. Edustettavat sopimusalat/sektorit ovat

– KVTES: neljä (4) luottamusmiestä,  (varhaiskasvatus 1; muu sivistys 1; sosiaalitoimi 1; terveydenhoitajaliitto 1)

– LS: yksi (1) luottamusmies (Lääkärikartelli)

– TS: yksi (1) luottamusmies

– OVTES: kaksi (2) luottamusmiestä (alakoulut ja koulujen alainen esiopetus; yläkoulut, lukio ja kansalaisopisto).

Ehdokkaaksi asettuvan henkilön tulee olla kaupungin viranhaltija/toimihenkilö, joka on ollut kauden alkaessa palvelussuhteessa vähintään 3 kk sekä jukolaisen ammattijärjestön maksava jäsen.

Luottamusmiesvaalitoimikunta pyytää Jukon jäsenjärjestöihin kuuluvia jäseniä asettumaan ehdolle pääluottamusmies- sekä luottamusmiesvaaleihin.

Ehdokkaiden nimet ja suostumukset on jätettävä kirjallisina erillisellä lomakkeella vaalitoimikunnalle 15.2.2019 Kompassiin PLM Raija Collinille osoitettuna tai skannattuna liitteenä sähköpostilla osoitteeseen raija.collin@tornio.fi. Ehdokkaaksi ilmoittautumislomakkeita saa PLM Raija Collinilta.

Tietoja Jukon luottamusmiesvaaleista saa tietoja osoitteesta: www.juko.fi

Torniossa 16.2.2019
Jukon luottamusmiesvaalitoimikunta

 

Sivun alkuun