Vaasan hallinto-oikeuden päätös

Ympäristönsuojelulain 197 §:n 2 momentin mukaan tieto hallinto-oikeuden päätöksen 11.1.2022 nro 897/2021 julkisesta kuulutuksesta on julkaistava vaikutusalueen kunnassa kuntalain 108 §:n mukaisella tavalla päätöskuulutuksessa ilmenevän muutoksenhakuajan päättymiseen saakka.

Vaasan hallinto-oikeuden julkinen kuulutus 897/2021

Sivun alkuun