Vaasan hallinto-oikeuden päätöskuulutus

KUNTALAIN 108 §:N MUKAISESTI ILMOITETAAN, ETTÄ VAASAN HALLINTO-OIKEUS ON ANTANUT SEURAAVAN PÄÄTÖKSEN, JOKA ON NÄHTÄVÄNÄ TORNION KAUPUNGIN KIRJAAMOSSA:

pvm                               asia                                             Kuulutettu yleisessä tietoverkossa
dnro

7.10.2020                     Valitus ympäristölupa-asiassa         8.10.-13.11.2020

00746/19/5107             Meri-Lapin ympäristölautakunta 28.5.2019
20/0133/3                     Korkeantien tiekunnan hoitokunta

 

Vaasan hallinto-oikeuden kuulutus ja päätös 7.10.2020

 

Sivun alkuun