Etusivu » Ajankohtaista » Valtio avustaa yksityisteiden parantamista

Valtio avustaa yksityisteiden parantamista

Valtio avustaa yksityisteiden parantamista. Avustusta myönnetään ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan parantamiseen. Avustettavissa hankkeissa ovat etusijalla:

  • siltojen ja suurten rumpujen uusimiset ja pe­rus­kor­jauk­set
  • tien kantavuuden ja kuivatuksen pa­ran­ta­mi­nen
  • tien routa- tai tul­va­vau­rioi­den korjaaminen
  • lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den perusteella tehtävät hankkeet.

Lisäksi avustetaan erityiskohteita, kuten lauttojen ja jääteiden käyttöä ja kunnossapitoa. Yksityistieavustusten rahoitusta on nyt enemmän, ja siksi rahoitusta riittää siltakohteiden ohella myös tienparannushankkeisiin.

Siltojen ja suurten rumpujen uusimisiin ja peruskorjauksiin voi saada avustusta enintään 75 prosenttia hankkeen hyväksytyistä ja tukikelpoisista arvonlisäverollisista kustannuksista, ja muihin kohteisiin enintään 50 prosenttia.

Yk­si­tyis­tie­a­vus­tuk­sia haussa

Avustusta hakee tien tiekunta ja hakemus tehdään ensisijaisesti sähköisessä verkkoasioinnissa. ELY-keskus antaa hakemuksesta päätöksen arvioituaan hankkeen avustuskelpoisuuden, kiireellisyyden ja vaikuttavuuden. Ennen hakemista tutustu myös Traficomin ohjeisiin. Siltakohteissa ota ensimmäiseksi yhteyttä ELY-keskukseen.

Lisätietoa: www.ely.fi/yksityistieavustukset

Apuri opastaa

Tarvitsetko apua yksityistiekunnan asioissa? Apuriin on koostettu usein kysyttyjä aiheita yksityistieasioista. Tarkista, mihin sinun tulee ottaa yhteyttä asiasi hoitamiseksi.

Yksityistieapuri: www.ely-keskus.fi/yksityistieapuri