Väylänviraston kuulutus

ILMOITUS VÄYLÄVIRASTON KUULUTUKSESTA

Laurila – Tornio-itäinen, ratasuunnitelma, Keminmaa, Tornio

Väylävirasto julkaisee tietoverkossaan kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun ratasuunnitelman nähtäville asettamista. Väylävirasto saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. (ratalaki 95 §, HL 62 a §)

Kuulutus on nähtävillä 7.6. – 15.7.2022 välisen ajan Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset.

Lisätietoja antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Jarno Viljakainen, puhelin 029 534 3812, etunimi.sukunimi@vayla.fi.

Sivun alkuun