Vihreän vedyn ja jatkojalosteiden valmistukseen soveltuvan Arction teollisuusalueen kehittäminen saa vauhtia valtionavustuksesta

Vihreän vedyn ja jatkojalosteiden valmistukseen soveltuvan Arction teollisuusalueen kehittäminen saa vauhtia valtionavustuksesta

Tornion kaupunki ryhtyy laatimaan Arction teollisuusalueen asemakaavoitusta valmistelevia ja tukevia selvityksiä. Arctio Industrial Park on erinomainen sijoituspaikka esimerkiksi uusille vihreän energian ja tuotannon teollisuuslaitoksille ja siksi yksi kaupungin strategisista kehittämiskohteista.

Arction välittömässä läheisyydessä sijaitsevilla teollisuuslaitoksilla ja mahdollisilla uusilla toimijoilla voidaan nähdä synergiaetuja. Arctio soveltuu alueena hyvin esimerkiksi vihreän vedyn, synteettisten polttoaineiden ja muiden jalosteiden valmistukseen, sillä alueelle sijoittuvan sataman yhteyteen on mahdollista sijoittaa varastointiin tarkoitettuja säiliöitä jatkojalostusta ja laivausta varten. Alueelle sijoittautumisesta on käyty neuvotteluja useiden eri toimijoiden kanssa.

Asemakaavoitusta varten teetetään tie- ja rautatieyhteyksien, teollisuustonttien ja satama-alueen asemakaavoittamisen vaatimia maaperäselvityksiä. Lisäksi teetetään sataman ja syväväylän vesirakentamiseen liittyvät esiselvitykset, joiden perusteella saadaan satamahankkeen karkea kustannusvaikutus alueen asemakaavoitukseen.

Selvitystyötä vauhdittaa ympäristöministeriön joulukuussa kaupungille myöntämä merkittävä avustus, joka kattaa noin 118 000 euroa (70 prosenttia) hankkeen enintään noin 168 000 euron kustannuksista. Kaupungin omavastuuosuus hankkeen kustannuksista on noin 50 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin NextGenerationEU -rahoitusta, jolla tuetaan vihreää siirtymää edistäviä hankkeita.

– Business Tornio tekee aktiivista Invest In -työtä ja käy neuvotteluja eri toimijoiden kanssa sijoittautumisesta Arction alueelle. Saatu hankerahoitus tukee hyvin kokonaisuuden strategisia tavoitteita, kehitysyhtiö Business Tornion toimitusjohtaja Marko Alamartimo iloitsee.

Tornion kaupunki alkaa valmistella kilpailutusta, jossa valitaan selvitysten toteuttajat.

Lisätietoja

  • Hankerahoitus ja kaavoitus, Harri Ryynänen, kaupunginarkkitehti p. 040 704 8720 tai harri.ryynanen@tornio.fi
  • Arctio Industrial Park, Marko Alamartimo, toimitusjohtaja, Business Tornio p. 0400 251 350 tai marko.alamartimo@tornio.fi

Lue lisää

Kuva: Havainnekuva, Arctio Industrial Park, Business Tornio.

Sivun alkuun