Virallinen uimakausi alkaa Meri-Lapissa 25. kesäkuuta – alueen uimavesien laatu ollut erinomainen

Virallinen uimakausi alkaa Meri-Lapissa 25. kesäkuuta – alueen uimavesien laatu ollut erinomainen

Virallinen uimakausi alkaa Meri-Lapissa tänä vuonna juhannuspäivänä, lauantaina 25. kesäkuuta. Virallisen uimakauden aikana kuntien terveystarkastajat valvovat ja seuraavat uimaveden laatua, ja uimarantojen ylläpitäjät puolestaan huolehtivat uimarantojen ja pukukoppien siisteydestä sekä uimarantojen turvallisuudesta. Virallinen uimakausi päättyy 15. elokuuta.

Uimaveden laadunvalvonta on lakisääteistä ja perustuu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksiin. Uimavesistä tutkitaan uimakauden aikana bakteereita, jotka ilmentävät ulosteperäistä saastumista. Valvontaa tehdään, sillä uimavesi ei saa aiheuttaa uimareille terveydellistä haittaa vaan sen tulee täyttää tietyt uimavedelle asetetut vaatimukset. Mikäli uimaveden laatu heikentyy, tiedotetaan siitä uimarannalla ja ympäristöterveysvalvonnan nettisivulla.

Viime vuosina uimaveden laatu on ollut Meri-Lapin uimarannoilla erinomainen. Laatua arvioidaan neljän uimakauden aikana otetun näytteen perusteella. Laatuluokat ovat tyydyttävä, hyvä ja erinomainen. Pienempien uimarantojen osalta laatuluokitusta ei vaadita.

Yleisten uimarantojen tulee olla myös siistejä ja turvallisia eikä niillä saa tupakoida. Tupakointi on kielletty Torniossa Uitonrannan ja Kivirannan uimarannoilla ja Kemissä Mansikkanokan ja Takajärven uimarannoilla. Kielto on voimassa 1.5.-30.9. välisenä aikana.

Kuntalaisilla on mahdollisuus tehdä ehdotuksia ja huomautuksia uimarantaluettelosta. Ehdotukset ja huomautukset voi lähettää sähköpostiosoitteeseen terveystarkastajat@tornio.fi.

Lisätietoja

Sivun alkuun