Yksityistien kunnossapitoavustuksen 2. erän hakeminen vuodelta 2022

Yksityistien kunnossapitoavustuksen 2. erän hakeminen vuodelta 2022

Tornion kaupunki avustaa yksityisteiden kunnossapitoa. Hakemus on tehtävä joka vuodelta erikseen.

Kunnossapitoavustuksen 1. erä on maksettu tiekunnan 18.5.2022 mennessä toimittamien hakemusten perusteella. Mikäli kunnossapitokustannukset ylittävät minimiavustuksen määrän, avustuksen 2. erä maksetaan helmi – maaliskuussa 2023.

Toisen avustuserän saaminen edellyttää kaikkien v. 2022 hyväksyttävien kunnossapitomenojen kustannustietojen (maksetut menotositteet) toimittamista 31.1.2023 mennessä. Pelkkä kunnossapidon lasku ei riitä maksutositteeksi vaan pitää olla pankin tosite maksutapahtumasta!

Kuitit toimitetaan osoitteeseen:

Tornion kaupunki/Tekniset palvelut, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio.

 

 

Sivun alkuun