Yksityistien kunnossapitoavustuksen hakeminen kaudelta 2019

Tornion kaupunki avustaa yksityisteiden kunnossapitoa vuosittain.

Hakemus on tehtävä joka vuodelta erikseen. Kuluvan vuoden avustuksen saamiseksi yksityistien asukkaiden on toimitettava hakemus määräaikaan 17.5.2019 mennessä.

Kunnossapitoavustuksen saanti edellyttää, että

  • tie on pysyvän asutuksen pääsytie ja sen varressa on vähintään yksi ympärivuotisesti asuttu talous
  • asutun tieosan vähimmäispituus on 250 metriä
  • tien kuivatusrakenteet ovat kunnossa
  • haitallinen vesakon raivaus on suoritettu hakijan toimesta
  • hakemus palautetaan 17.5.2019 mennessä.

Vuodesta 2020 alkaen Tornion kaupungin avustuksen saamiseksi yksityistiellä tulee olla perustettuna toimiva tiekunta. Tämän vuoden avustuksiin tätä vaatimusta ei vielä sovelleta. Tiekunnan perustamiseen liittyvistä asioista saa tietoa Maanmittauslaitokselta (www.maanmittauslaitos.fi) sekä Tornion kaupungin kunnallistekniikan suunnittelijalta (yhteystiedot alla).

Avustus maksetaan kahdessa erässä. Avustuksen 1. erä on teknisten palvelujen lautakunnan 13.06.2012 § 125 hyväksymän taulukon minimiavustuksen suuruinen. Se maksetaan kesäkuussa 2019 määräaikaan mennessä tulleiden hakemusten perusteella. Tämän avustuserän saaminen ei edellytä kustannustietojen toimittamista kaupungille.

Kunnossapitokustannusten ylittäessä minimiavustuksen määrän, avustuksen 2. erä maksetaan helmi – maaliskuussa 2020. Toisen avustuserän saaminen edellyttää kaikkien v. 2019 hyväksyttävien kunnossapitomenojen kustannustietojen (menotositteet) toimittamista hakemuksen liitteeksi 31.1.2020 mennessä.

Hakemuslomakkeen voi tulostaa internetistä osoitteesta https://www.tornio.fi/wp-content/uploads/2019/04/hakemuskunnossapitoavustus2019.pdf tai sen voi hakea Asiakaspalvelupiste Kompassista (kaupungintalo 1. krs) os. Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio.

Avustuksen myöntämisestä ilmoitetaan kirjeitse ja myönnetty avustus maksetaan hakemukseen merkitylle tilille kesäkuun 2019 aikana.

Lisätietoja antaa kunnallistekniikan suunnitteluinsinööri Tuomas Saarelma p. 040 665 2284.

TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

Sivun alkuun