Yksityistien kunnossapitoavustuksen hakeminen vuodelta 2021

Yksityistien kunnossapitoavustuksen hakeminen vuodelta 2021

Tornion kaupunki avustaa yksityisteiden kunnossapitoa vuosittain.

Hakemus on tehtävä joka vuodelta erikseen. Kuluvan vuoden avustuksen saamiseksi yksityistien tiekunnan on toimitettava hakemus määräaikaan 18.5.2021 mennessä.

Kunnossapitoavustuksen saanti edellyttää, että

–  tie on pysyvän asutuksen pääsytie ja sen varressa on vähintään  yksi ympärivuotisesti asuttu talous

–  asutun tieosan vähimmäispituus on 250 metriä

–  tiellä on voimassa olevat, pysyvät kulkuoikeudet ja toimiva tiekunta

–  tien kuivatusrakenteet ovat kunnossa

–  haitallinen vesakon raivaus on suoritettu hakijan toimesta

–  hakemus palautetaan 18.5.2021 mennessä.

Avustusta myönnetään murskeen ajoon, tien lanaukseen ja auraukseen. Muut kustannukset (ojien perkaus, vesakon poisto, tierumpujen korjaukset jne.) ovat tiekunnan vastuulla.

Vuodesta 2020 alkaen Tornion kaupungin avustuksen saamiseksi yksityistiellä tulee olla perustettuna toimiva tiekunta.

Avustus maksetaan kahdessa erässä. Avustuksen 1. erä on teknisten palvelujen lautakunnan 13.06.2012 § 125 hyväksymän taulukon minimiavustuksen suuruinen. Se maksetaan kesäkuussa 2021 määräaikaan mennessä tulleiden hakemusten perusteella. Tämän avustuserän saaminen ei edellytä kustannustietojen toimittamista kaupungille.

Kunnossapitokustannusten ylittäessä minimiavustuksen määrän, avustuksen 2. erä maksetaan helmi – maaliskuussa 2022. Toisen avustuserän saaminen edellyttää kaikkien v. 2021 hyväksyttävien kunnossapitomenojen kustannustietojen (menotositteet) toimittamista hakemuksen liitteeksi 31.1.2022 mennessä. Pelkkä kunnossapidon lasku ei riitä maksutositteeksi vaan pitää olla pankin tosite maksutapahtumasta!

Hakemuslomakkeen voi tulostaa internetistä osoitteesta https://www.tornio.fi/wp-content/uploads/2021/03/kunnossapitoavustushakemus2021.doc  tai sen voi pyytää postittamaan soittamalla Tarja Hurtig p. 050 597 2031 tai  Asiakaspalvelupiste Kompassi p. 040 126 7900.

Myönnetty avustus maksetaan hakemukseen merkitylle tilille kesäkuun 2021 aikana.

Lisätietoja antaa kunnallistekniikan suunnitteluinsinööri Tuomas Saarelma p. 040 665 2284.

Tornion kotisivulla kohdassa Yksityistieavustukset on lisätietoa yksityisteiden avustamisesta.

TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA

Sivun alkuun