Yli kaksikymmentä uutta sähköistä asiointilomaketta kuntalaisten käyttöön toukokuussa

Yli kaksikymmentä uutta sähköistä asiointilomaketta kuntalaisten käyttöön toukokuussa

Tornion kaupunki kehittää kuntalaisten mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin. Kaupunki julkaisee toukokuun aikana yhteensä 25 kuntalaisille tarkoitettua sähköistä asiointilomaketta. Sähköisen asiointilomakkeen voi täyttää ja lähettää suoraan eteenpäin sähköisesti.

Lomakkeet vaativat aina Suomi.fi-tunnistautumisen pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai ulkomaalaisen henkilön tunnistustavalla.

Jos kuntalaisella ei ole käytössä sähköistä tunnistautumista, lomakkeen voi ladata ja tulostaa klikkaamalla painiketta ”Lataa PDF-muodossa”, joka löytyy jokaisen lomakkeen lopusta.

Lomakkeita voi tarvittaessa noutaa myös kaupungintalon asiakaspalvelupiste Kompassista (os. Suensaarenkatu 4).

Ensimmäinen sähköinen lomake on jo julkaistu ja otettu käyttöön. Lomake on kuljetuskysely esiopetukseen osallistuvien lasten vanhemmille ja se löytyy ”Sähköinen asiointi ja lomakkeet” -sivulta, jolta kaikki muutkin sähköiset lomakkeet jatkossa löytyvät.

Toukokuun aikana julkaistavat lomakkeet ovat:

Asuminen ja ympäristö
 • Puunkaatolupahakemus
 • Yksityistien kunnossapitoavustus
 • Kiinteistön jätehuoltoilmoitus
 • Ilmoitus yhteisestä jäteastiasta
 • Aumausilmoitus
 • Vapautus vesijohtoon ja viemäriin liittymisvelvollisuudesta
 • Hakemus hulevesiviemäriin liittymisestä
 • Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maahan
 • Ilmoitus alkutuotantopaikasta tai alkutuotannon tuotteiden kuljetuksesta
 • Asumisterveyden perustietoilmoitus
 • Ilmoitus elintarvikkeiden tilapäismyynnistä
 • Meluilmoitus
 • Lupahakemus maa-aineisten ottamiseen
 • Ympäristölupahakemus
 • Vettä toimittavan laitoksen hyväksyminen
 • Ilmoitus liha-alan laitoksesta
 • Ilmoitus kala-alan laitoksesta
 • Ilmoitus maitoalan laitoksesta
 • Hakemus nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin aloittamiseksi
 • Ilmoitus suuresta yleisötilaisuudesta
Kaupunki ja hallinto
 • Avustushakemus
 • Kylätoiminnan avustushakemus
 • Asiakirjatilaus/tietopyyntö
 • Asiakirjatilaus/tietopyyntö, sosiaalipalvelut
Kasvatus ja opetus
 • Kuljetuskysely esiopetukseen osallistuvien lasten vanhemmille

Sähköinen asiointi säästää verovaroja

Sähköinen asiointi on helppo ja nopea tapa hoitaa erilaisia viranomaisasioita ja lisää kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen mahdollisuuksia käyttää julkisia palveluja ajasta ja paikasta riippumatta.

Lähtökohtana on, että julkisen hallinnon sähköiset palvelut ovat toimivia, helppokäyttöisiä ja turvallisia.

Sähköisten palvelujen käytön lisääntyessä myös julkinen palvelutuotanto tehostuu ja yhteisiä verovaroja säästyy.

Sivun alkuun