Ympäristölupahakemus puhtaiden ylijäämämaiden läjityksestä (maankaatopaikka)

Panu Koivurova on jättänyt Meri-Lapin ympäristölautakunnalle ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristölupahakemuksen. Hakemus koskee puhtaiden ylijäämämaiden läjittämistä Tornion kaupungin Pirkkiön kylän tilalla 851-420-12-56.

Lupaa haetaan vuonna 2015 alkaneelle toiminnalle. Alueelle on läjitetty noin 5000 m3 ylijäämämaita ja suunnitelmissa on läjittää vielä 2000 m3 maa-aineksia. Yhteensä maa-aineksia suunnitellaan sijoitettavaksi alueelle noin 7000 m3. Suunnitellun läjitysalueen pinta-ala on noin 2,3 hehtaaria. Toiminta-aika on arkipäivisin klo 7-16 ja toiminnan arvioitu kesto on vuoden 2024 loppuun saakka.

Toiminnalla ei arvioida olevan merkittäviä ympäristövaikutuksia. Alueen hulevedet johdetaan olemassa oleviin ojiin. Työnaikainen täyttötaso on alkuperäisestä maanpinnan tasosta noin 2-3,5 metriä. Täyttötöiden päättymisen jälkeen alue muotoillaan ja lopullinen täyttökorkeus on noin 1-2 metriä alkuperäisestä maanpinnasta. Täyttötöiden jälkeen aluetta suunnitellaan käytettäväksi ravihevosten juoksukenttänä sekä polttopuiden tekemiseen omaan käyttöön.

Ympäristölupahakemus liitteineen ovat nähtävillä alla sekä Tornion kaupungintalon 6. kerroksessa 19.3.-27.4.2020 välisen ajan. Ne, joiden etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, voivat antaa kirjallisen muistutuksen sekä muut kuin asianosaiset voivat ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet tulee tehdä kirjallisesti Meri-Lapin ympäristölautakunnalle 27.4.2020 mennessä osoitteeseen Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio tai sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu@tornio.fi.

Lisätietoja hakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristötarkastaja Anu Rautiala (puh. 040 770 3239, etunimi.sukunimi@tornio.fi). Luvan hakijan yhteyshenkilö on Panu Koivurova (puh. 040 5481 851).

 

Torniossa 17.3.2020

Meri-Lapin ympäristöpalvelut

 

Sijaintikartta

Ympäristölupahakemus

Sivun alkuun