Ympäristölupapäätös rekikoira- ja koiratarhatoiminnalle, Keminmaa

KUULUTUS

Keminmaan ympäristönsuojeluviranomainen (Meri-Lapin ympäristölautakunta) on myöntänyt ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisen ympäristöluvan Old Pine Oy:lle / Simona Pinco. Päätös koskee rekikoira- ja koiratarhatoimintaa Keminmaan Honkamaassa, tilalla Honkamaa 241-401-56-2 / määräala M601.

Päätös julkaistaan 24.1.2020.

Lupapäätös ja muutoksenhakuohjeet ovat kuulutusaikana nähtävillä Keminmaan verkkosivuilla osoitteessa : www.keminmaa.fi.
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä Keminmaan kunnan verkkosivuilla 23.1.-28.2.2020.

Lupapäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 päivää. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 28.2.2020 mennessä Vaasan hallinto-oikeudelle.
Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella luvan hakija ja ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä kunnanhallitus ja viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Muutoksenhakuohjeet ovat annetun päätöksen liitteenä.

Keminmaassa 22.01.2020

Meri-Lapin ympäristölautakunta

Lupapäätös
Valitusosoitus

Sivun alkuun