Ympäristötarkastajan virka

Meri-Lapin ympäristöpalvelut
Haku päättyy: 25.10.2019 klo 15
Työn luonne: kokoaikatyö

 

Tehtävän kuvaus

 Meri-Lapin ympäristöpalvelut hakee ympäristötarkastajaa vakituiseen virkasuhteeseen. Ympäristötarkastaja toimii ympäristönsuojelun Tornion yksikössä ja toimialueena on Tornio ja Keminmaa. Ympäristötarkastajan tehtäviä ovat mm. maa-aineslain mukaisten päätösten valmistelu ja valvonta, jätelakiin ja jätehuoltomääräyksiin perustuva neuvonta, valvonta ja päätösten valmistelu, ympäristönsuojelulakiin perustuva valvonta, ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisten ilmoitusten ja lupien käsittely, haja-asutuksen jätevesiin liittyvä neuvonta ja valvonta, vesilain mukainen valvonta ja päätösten valmistelu.

Pätevyysvaatimuksena on soveltuva yliopisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen koulutus. Lisäksi arvostamme kokemusta vastaavista tehtävistä, vuorovaikutustaitoja, kunnallishallinnon tuntemusta ja hyvää kirjallisen ja suullisen ilmaisun taitoa. Oman auton käyttömahdollisuus on välttämätön.

Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa

Hakemus virkaan täytetään sähköisesti: linkki Tornion kaupungin Internet-sivulla: www.tornio.fi -> Tornion kaupungin avoimet työpaikat -> Ympäristötarkastaja. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo/CV.

Työ alkaa: 1.12.2019 tai sopimuksen mukaan.

Lisätiedot

Lisätietoja antavat ympäristöpäällikkö Aapo Mäenpää, (puh. 040 7555 891, aapo.maenpaa@tornio.fi) ja ympäristötarkastaja Minna Karhunen (2.10.alkaen, puh. 050 566 4195, minna.karhunen@tornio.fi)

Sivun alkuun