Jätehuollon perusmaksun kohtuullistaminen

Tällä lomakkeella voi hakea jätehuollon perusmaksun kohtuullistamista tai tehdä muistutuksen jätemaksusta. Muistutus tulee tehdä 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Henkilötietoja käsitellään jätehuoltoviranomaiselle kuuluvien lakisääteisten tehtävien suorittamista varten (jätelaki), esim. asian käsittelyyn sekä jätehuollon perusmaksun laskutusta ja jätteenkuljetusta varten olevan rekisterin ylläpitämiseen. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saa jätelautakunnan toimistosta sekä tietosuojaselosteesta www.tornio.fi - kohdasta Jätehuolto.
 • Kiinteistön omistaja

 • Kiinteistön tiedot

 • Rakennuksen tiedot

 • Rakennus on käyttökelvoton

  Mikäli rakennus on käyttökelvoton, tulee täyttää myös seuraavat kohdat käyttökelvottomuuden perusteista ja ajankohta, mistä asti asunto on ollut käyttökelvoton.
  Asuin- tai vapaa-ajankiinteistön perusmaksu voidaan poistaa, jos haltija esittää viranomaisen lausunnon asunnon asuinkelvottomuudesta tai purkamisesta tai jos rakennuksen rakennusluvan mukaista käyttötarkoitusta on muutettu niin, että rakennus ei ole enää asuin- tai vapaa-ajan käytössä. Mikäli rakennuksen käyttökelvottomuudesta ei toimiteta todistusta, asuntoa ei poisteta jätteenkuljetusrekisteristä, mutta käyttökelvottoman asunnon osalta perusmaksu voidaan jättää tarvittaessa perimättä. Mikäli asiasta ei ilmoiteta ennen kyseisen vuoden perusmaksun laskutusta, huomioidaan muutos seuraavan laskutuksen yhteydessä.
 • Mikäli asunto on käyttäkelvoton, tulee tämä kohta täyttää.
  Mikäli asunto on käyttökelvoton, tulee tämä kohta täyttää.
 • Kuvaus rakennuksen kunnosta. Mikäli asunto on käyttökelvoton, tämä kohta tulee täyttää.
 • Vakituinen asunto on tyhjillään

  Mikäli asunto on tyhjillään, tulee täyttää myös seuraavat kohdat.
  Vakituisen asunnon perusmaksu voidaan hakemuksesta puolittaa, mikäli asunto on käyttämättömänä yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta kalenterivuodesta. Perusmaksu voidaan jätelautakunnan päätöksellä jättää perimättä, mikäli vakituinen asunto on käyttämättä koko kalenterivuoden (12 kk). Jätemaksun puolittamista tai perimättä jättämistä tulee anoa kirjallisesti Perämeren jätelautakunnalta etukäteen, viimeistään 30.4..
 • Mistä päivämäärästä alkaen asunto on ollut tyhjillään?
 • Toisen asunnon (esimerkiksi loma-asunnon) perusmaksun kohtuullistaminen

  Toisen asunnon osalta (esimerkiksi vapaa-ajan asunto) perusmaksu jätetään perimättä mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: 1. kiinteistön käyttö on erittäin vähäistä 2. sama omistaja/jätteenhaltija maksaa täydet jätemaksutaksan mukaiset maksut Perämeren jätelautakunnan alueella olevasta muusta vakituisesta taikka vapaa-ajan asunnosta 3. (vapaa-ajan) asunnossa ei ole sähköliittymää ja 4. (vapaa-ajan) asunnossa ei ole juoksevaa vettä. Vapaa-ajan asunnon osalta jätemaksujen perimättä jättäminen pätee vain, jos sama omistaja/jätteenhaltija maksaa toisesta Perämeren jätelautakunnan alueella olevasta vakituisesta asunnosta jätemaksutaksan mukaisen perusmaksun. Erittäin vähäisellä käytöllä olevan perimättä jätetyn kiinteistön jätemaksu katsotaan tulevan katetuksi em. toisen Perämeren jätelautakunnan alueella olevan vakituisen asunnon täyden jätemaksun kuluissa. Hakemukseen tulee liittää selvitys asuntojen käytöstä, sähköstä ja vedestä sekä kerrosalasta ja se tulee toimittaa Perämeren jätelautakunnalle etukäteen 30.4. mennessä. Mikäli asiasta ei ilmoiteta ennen laskutusta, huomioidaan muutos seuraavan laskutuksen yhteydessä. Kiinteistöjen osalta, jotka ovat useamman omistajan käytössä (kuolinpesät ja perikunnat sekä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt), peritään täydet taksan mukaiset maksut.
 • Ilmoittajan tiedot

 • KK slash PP slash VVVV
 • Max. tiedoston koko: 256 MB.
Sivun alkuun