Valokuiturakentaminen Torniossa

Kaakamon tietoverkko-osuuskunta kartoittaa Torniossa syksyn 2020 aikana Pirkkiön ja Vojakkalan alueen asukkaiden halukkuutta liittyä valokuituverkkoon. Hankkeita viedään eteenpäin vuosina 2020–2022.

Valokuituverkkoon liittyminen maksaa 1 450 euroa. Hinta sisältää sisä- ja ulkorasiapaketin sekä mediamuuntimen. Asiakkaan vastuulla on kiinnittää sisärasia ja tuoda kuitu ulos talon seinästä, tietoverkko-osuuskunta huolehtii ulkorasian kiinnityksestä.

Kallioputaan-Pirkkiön-Puuluodon alue

Jotta kuituverkko ja tarvittava liityntäyhteys Putaalta Pirkkiöön voidaan rakentaa, tarvitaan kuituverkkoon vähintään kuusikymmentä liittyjää. Halukkuutensa liittyä valokuituverkkoon on toistaiseksi ilmoittanut noin kolmekymmentä alueen kiinteistönomistajaa (tilanne 10/2020). Alueen kiinteistönomistajilla on mahdollisuus hankkia myös passiiviliittymä, jolloin kuitu tuodaan valmiiksi kiinteistölle, mutta sitä ei oteta vielä käyttöön.

Vojakkalan alue

Jotta valokuiturakentamista voitaisiin edistää Vojakkalassa, tarvitaan kuituverkkoon parisataa liittyjää. Alustavan kyselyn perusteella halukkuutensa liittyä valokuituverkkoon on ilmoittanut jo noin sata alueen kiinteistönomistajaa (tilanne 10/2020).

Vojakkalan alueen asukkaille järjestetään valokuiturakentamista koskeva infotilaisuus Vojakkalan nuorisoseuran talolla tiistaina 3.11. klo 18 alkaen. Lue lisää tästä linkistä.

Lisätietoja

Jos olet kiinnostunut liittymään valokuituverkkoon Pirkkiössä tai Vojakkalassa, ota yhteyttä tietoverkkosuunnittelija Jarmo Ruoholaan, Kaakamon tietoverkko-osuuskunta, p. 040 176 2607.

Perustietoja valokuituliittymästä

  • Valokuituliittymällä tarkoitetaan yksittäiselle kiinteistölle valokuitutekniikalla rakennettua laajakaistaliittymää.
  • Liittymän perusnopeus on 200/200 Mbit/s.
  • Saatavilla on myös muita nopeuksia.
  • Liittymän kuukausimaksu riippuu asiakkaan valitsemasta operaattorista (Netplaza tai Telia). Liittymän hinta riippuu liittyejin määrästä ja mahdollisesta tuesta. Liittymiskustannuksista voi hakea kotitalousvähennystä.

Valokuitu tarjoaa riittävästi tiedonsiirtokapasiteettia myös tulevaisuudessa

Luotettavien ja nopeiden tietoliikenneyhteyksien tarve niin yksityisten henkilöiden, yritysten kuin julkisen tahon toimijoiden keskuudessa on tärkeää digitalisoitumisen edetessä. Nykyaikaiset tietoliikenneyhteydet rakennetaan valokuidulla, koska sen kapasiteetti on käytännössä rajaton. Maahan kaivetun valokuitukaapelin käyttöikä on 50–100 vuotta. Valokuituliittymän avulla kuluttajille voidaan tarjota nykyaikaisia ja huippunopeita, vähintään 100 Mbit/s -yhteyksiä. Kuluttajaliittymän nopeutta voidaan tarvittaessa nostaa 1 000 Mbit/s asti. Valokuitu tarjoaa riittävästi tiedonsiirtokapasiteettia myös tulevaisuudessa.

Nykyaikaisista tiedonsiirtomenetelmistä valokuitu on niin kapasiteetiltaan kuin luotettavuudeltaankin ylivoimainen eikä se ole altis häiriöille kuten langattomat signaalit. Toisin kuin langattomissa yhteyksissä, etäisyys tai yhtäaikaisten käyttäjien määrä ei vaikuta valokuituyhteyden laatuun tai nopeuteen.

Aikaisemmat valokuituhankkeet Torniossa

Tornion kaupunki selvitti vuosina 2018–2019 yhdessä Kaakamon tietoverkko-osuuskunnan kanssa valokuiturakentamista Tornion kaupungin alueella. Kyselyt alueiden asukkaille eivät johtaneet uusiin valokuituhankkeisiin Tornion alueella.

Vuosina 2018–2019 selvitettiin asukkaiden liittymishalukkuutta valokuituverkkoon Pudas-Luotomäki -alueella ja Miukki-Palosaari-Kirkonmäki-Kokkokangas-Pirkkiö -alueella. Ensin mainittu alue rajautuu lännessä Röyttäntiehen, idässä Kromitiehen, pohjoisessa Valtatie 29:ään ja etelässä Thurevikinkatuun, joka kuuluu alueeseen. Jälkimmäinen alue rajautuu pohjoisessa Pudas-Luotomäki -alueeseen, idässä Kromitiehen, lännessä Tornionjokeen ja etelässä Kerankatuun, joka kuuluu alueeseen. Kevään 2019 aikana selvitettiin liittymishalukkuutta myös yritysalueilla Torpissa ja Kromilaaksossa.

Sivun alkuun