Arki sujuu koronasta huolimatta

Joka ikinen aamu aurinko nousee idästä ja laskee länteen, kuuntelemme aamu-uutiset, luemme lapsillemme iltasadun, valmistelemme seuraavaa päivän töitä ja askareita, koronasta huolimatta. Arki sujuu, mutta arki on nyt erilaista. Tosiasia on, että juuri nyt elämme poikkeusoloissa, jonka kestoa emme tarkkaan tiedä. Arki on tällä hetkellä erilaista kotona, harrastuksissa, työssä, terveydenhuollossa, opiskeluissa jne. Vanhemmat ovat kotona mahdollisesti etätöissä, lapset kotiopetuksessa, harrastetiloja on suljettuna, ravintoloita suljetaan, kokoontumisia rajoitetaan, ihmisiä on karanteenissa ja rajavartiolaitos on ilmestynyt Ruotsin vastaiselle rajalle liikkumista rajoittamaan ja estämään.

Kuinka me suhtaudumme tämän päivän arkeen, elämme sitä ja mitä ajattelemme tulevaisuudesta? Tässä kohtaa ei voi olla ottamatta esiin entisen tasavallan presidentin Mauno Koiviston monia hyviä lausahduksia, jotka olivat ihmisiä rauhoittavia ja tulevaisuuteen hyvinkin optimistisesti suhtautuvia; ”Tarttis tehdä jotakin”, ”Kyllä se siitä!”, ”Asioilla on tapana järjestyä”. Mauno Koivisto ja hänen kuolemattomat lausahduksensa ovat resilienssiä parhaimmillaan eli joustavuutta, pärjäävyyttä, lannistumattomuutta, sopeutumiskykyä, muutoskykyä, sitkeyttä, sinnikkyyttä ja kriisikestävyyttä. Ominaisuuksia, joita me kaikki juuri nyt tarvitsemme. Näitä ominaisuuksia tarvitsevat niin yksittäiset kuntalaiset ja työntekijät kuin koko organisaatiokin, Tornion kaupunki.  Korona on tällä hetkellä globaali ongelma ja siksipä resilienssiä kysytään nyt myös maailmanlaajuisesti; se on tietojen, taitojen ja tieteiden, käytäntöjen ja politiikan yhdistämistä ja yhdenmukaistamista.

Sauli Niinistö puhui Ylen radiolähetyksessä vastuusta, liittyen koronatilanteeseen. Meillä jokaisella on vastuu koronaviruksen torjumisessa ja nujertamisessa ja vastuuta on sääntöjen, suositusten ja rajoitusten noudattaminen.  Resilienssin näkökulmasta muutoskykyiset, joustavat ja kriisikestävät kuntalaiset ja työntekijät päättäväisesti hallitsevat omaa toimintaansa ja kohtaloaan myös niissä olosuhteissa, joita voi olla hyvin vaikea ylipäätään hallita. Tähän liittyy hyvin presidentti Sauli Niinistön esille ottama vastuu ja vastuullinen käyttäytyminen; noudatetaan viranomaisten ohjeita ja sääntöjä. Onpa sitten kyse ihmisjoukkojen kokoontumiskiellosta tai liikkumisen rajoittamisesta erityisryhmien osalta, vierailukielloista sosiaali- ja terveydenhuollon eri hoitoyksiköihin tai yksinkertaisimmasta mahdollisesta asiasta, perusteellisesta käsihygieniasta.

Länsi-Pohjan alueella on kolme koronatapausta. Jotta tilanne pysyisi nyt hallinnassa, meillä on hyvä ohjeistus Tornion kaupungilta koronavirustiedotteen ja muun informaation muodossa kuntalaisille, henkilöstölle, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, varhaiskasvatukselle ja kouluille. THL antaa aktiivisesti ohjeistusta ja päivittää ohjeistustaan aina tarvittaessa tai tilanteen muuttuessa. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on omia erityisohjeistuksia ja toimintaohjeita mm. suu-nenäsuojuksen käytöstä, erityisestä käsihygieniasta, wc-hygieniasta, tilojen siivouksesta, ateriapalvelun toiminnasta, hoitohenkilökunnan riittävyydestä jne. Koronaviruksen vauhdin hillitsemisessä apuna ovat myös esim. kauppojen ja pankkien omat rajatut asiointiajat riskiryhmille ja ostosten kotiin tuonti tilauksesta.

Henkilöstön riittävyyttä varmistetaan monin eri tavoin; henkilöstöä siirretään tarpeen mukaan osaamisen ja kokemuksen mukaan kaupungin eri yksiköihin, kotihoidon valmiutta nostetaan, työ- ja päivätoiminta keskeytetään toistaiseksi, ja ylipäätään puhelimitse tai muutoin etänä hoidetaan mahdollisimman paljon eri tehtäviä. Mutta kaikista huolehditaan. Kaupungin nettisivuilla on yksiköiden ohjeita ja puhelinnumeroita.

Suhtaudumme tämän hetkiseen tilanteeseen vakavuudella, mutta rauhallisina ja omalla toiminnallamme rauhoitamme muita työntekijöitä, asiakkaita, potilaita ja heidän omaisiaan ja samalla koko kaupungin asukkaita.

Lopuksi Mauno Koiviston tunnetuin lausahdus: ”Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin”. Siinä on muutamaan sanaan tiivistetty se, että tulevasta ei tarvitse kantaa turhaa huolta, vaan toimimalla parhaalla mahdollisella tavalla ohjeiden ja neuvojen mukaan, kaikki kääntyy lopulta parhain päin.

Leena Karjalainen, perusturvajohtaja

Outi Rämö, hyvinvointipalveluiden työsuojeluvaltuutettu

Sivun alkuun