| Pietikäinen Auli

Lappi NYT – Nuorisotyön ytimessä

Lappi NYT – Nuorisotyön ytimessä

Ytimestä ja yhteistyöstä se ajatus sitten lähti.

Yhdessä tekeminen on se juttu. Melkein kaikessa. Se, että tunnelmat voi jakaa toisten kanssa, tekee hetkistä jotenkin arvokkaampia. Paljon makeammin naurattaakin porukassa kuin itsekseen. Tunnelma tarttuu ja mieliala, millainen tahansa, alkaa jännästi kertautua. Mutta se innostus se vasta tarttuukin. Tiedätte sen tunteen, kun huomaa olevansa juuri oikeassa paikassa, sellaisten ihmisten seurassa, jotka ymmärtävät heti, mistä puhut ja vieläpä jalostavat ajatuksenjuoksuasi kannustavasti entistä korkeampiin sfääreihin.

Nyt sitä ollaan yhdessä juuri siinä paikassa, ytimessä. Suuren Lapin pienten kuntien nuorisotyöntekijät verkostoituvat Lappi NYT -hankkeessa. Innostuksen ilmapiiri on levittäytynyt maakuntaan. Se on vallannut epäileväisimmänkin mielen kuin toukokuinen helleaalto Lapin perukat. Muutama tapaaminen porukalla on osoittanut, että tätähän me olemme kaivanneet – ajatusten ja kuulumisten vaihtoa, yhdessä ideoimista ja tekemistä, nuorisotyön ammattilaisten kohtaamista.

Maaliskuussa alkanut Lapin pienten kuntien nuorisotyöhön painottuva hanke luotaa perusnuorisotyön ytimeen. Hankkeessa kehitetään Lapin kuntien nuorisotyötä ja nostetaan näkyväksi erityisesti perusnuorisotyön yhteiskunnallista merkitystä syrjäytymistä ennaltaehkäisevänä toimintana. Pyrkimyksenä on saada kuntalaiset ja päättäjät näkemään tavoitteellisen kasvatustyön vaikuttavuus.

Nuorisoalan kehittämisen painopisteessä ovat pitkään olleet ongelmiin ajautuneet nuoret ja heille suunnatut, usein monialaisesti toteutetut palvelumallit. Vähemmälle huomiolle on jäänyt matalalla profiililla toimiva perusnuorisotyö, jonka ongelmia torjuva ja ennaltaehkäisevä vaikutus on suuri. Julkisuudessa korostuvat helpommin nuorten ongelmat ja niihin painottuvat työmuodot kuin ehkäisevä ja mittava, pitkäjänteinen perusnuorisotyö.

Lappi NYT – Nuorisotyön ytimessä -hankkeessa on mukana 17 Lapin pienten kuntien nuorisotoimea ja nuoriso- ja yhteisöohjaajia kouluttava Peräpohjolan Opisto. Hanke on saanut Lapin aluehallintovirastosta kehittämisavustusta nuorisoalan alueellisen toiminnan kehittämiseen ja paikallistason kansainväliseen toimintaan. Hankeaika on kokonaisuudessaan kolme vuotta ja hanketta hallinnoi Tornion kaupungin nuorisotoimi.

Kansainvälistä ulottuvuutta hankkeeseen tuo Eurooppalainen yhteistyö. Kuntien nuoriso-ohjaajat tutustuvat hankkeen aikana Euroopassa nuorten parissa tehtävään työhön ja pääsevät jakamaan hyviä käytäntöjä yhteistyökumppanien kanssa.

Hankkeessa mukana olevat nuorisotyöntekijät muodostavat kehittämisverkoston, jossa ideoita ja osaamista jaetaan ja nuorisotyötä sanoitetaan. Jokaisessa kunnassa on alueelliset erityispiirteensä, joita hankkeessa korostetaan. Hankkeen aikana kirkastetaan perusnuorisotyötä ennaltaehkäisevänä kasvatustyönä ja tuodaan esille, kuinka monimuotoisen kirjavaa, erilaisia työmuotoja sisältävä kokonaisuus perusnuorisotyö on. Nuoriso-ohjaajien työ on nuoren rinnalla kulkemista, välittämistä ja läsnä olevaa kohtaamista, jossa tekemisen ja onnistumisen kokemuksia jaetaan yhdessä. Näitä hetkiä välitetään hankkeessa eri tavoin ja eri areenoille.

Tässä kohtaa on sanottava, että Lapissa nuorisotyöstä ja meistä nuorisotyöntekijöistä on pidetty hyvä huoli ”läänistä” käsin jo vuosikymmeniä. Ihmiset, taustaorganisaatiot ja budjetit ovat vaihtuneet, mutta meno senkun paranee. Lappilaiset nuorisotyön vuosittaiset Kläppi-päivät ovat hieno osoitus siitä. Lappi NYT -hanke AVI:n avustuksella ja kuntien omalla panostuksella mahdollistaa perusnuorisotyön merkityksen ja nuoriso-ohjaajien työn näkyväksi nostamisen. Se on erityisen tärkeää tässä ajassa, jossa nuorten ongelmat ja selviytymisen tukeminen ovat vallitseva näkemys nuorisotyön tilasta.

Hankkeen etenemistä ja perusnuorisotyön toimintoja blogeineen, videoineen, valokuvineen ja juttuineen voi seurata Lapin nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden lanuti.fi-sivujen kautta, Facebookissa sivulla Lappi NYT – nuorisotyön ytimessä ja Instagramissa tunnuksella #lappinyt.

Perusnuorisotyötä tekevien nuoriso-ohjaajien kasvatuksellista merkitystä nuorten elämässä ei voi liiaksi korostaa. Kohtaamisen ammattilaisia, niitä tämä hanke yhdistää.

 

Ti-La kutsuu nuorisoa kesäkuussa

Tänä kesänä torniolainen perusnuorisotyö tarjoaa taas upeita mahdollisuuksia monenlaiseen vapaa-ajanviettoon leireistä ja retkistä majanrakennukseen ja mopomiittiin. Kylillä ja kaupungin keskustassa tapahtuu ja nuorisotyön ammattilaiset ovat mukana ohjaamassa ja kohtaamassa nuoria. Uutena kesätoimintana nuorisotoimi avaa Rajalla-kauppakeskukseen kesänuorisotilan. Paikka on nimeltään Ti-La ja avoinna kesäkuun ajan tiistaista lauantaihin klo 12–21. Ti-la sijaitsee kauppakeskuksen Tullin puoleisessa päädyssä. Ikärajaa ei ole tiukasti määritelty, joten tervetuloa piipahtamaan!

Nuorisotoimi ja Lappi NYT -hanke järjestävät Ti-La:ssa Poliitikot nuorisotyön ytimessä -tilaisuuden keskiviikkona 13.6 klo 15–17. Ajatuksenamme on yhdistää nuoret, nuoriso-ohjaajat ja päättäjät keskustelemaan odotuksista ja ajatuksista, joita meillä tahoillamme on nuorisotyöhön liittyen. Mitä nuorisotyö merkitsee nuorille ja miten se näyttäytyy kaupungin päätöksenteossa? Toivottavasti saamme päättäjiä paikalle yhtä paljon kuin Muonion nuorisotoimen järjestämään avointen ovien päivään. Nuorisotila Tippalan mopopajan avajaisissa oli kunnan päättäjiä sankoin joukoin ja siinä samassa tehtiin päätös myös kunnostaa talon piha-alue. Eikä tarjolla edes ollut kahvin lisäksi muita virvokkeita.

Ollaan hupparikansan puolella!

 

Sivun alkuun