Matkailun masterplanin maali häämöttää – mitä saimme aikaan?

Matkailun masterplanin maali häämöttää – mitä saimme aikaan?

Masterplan-projektin viimeinen työpaja järjestettiin lokakuun ensimmäisenä päivänä hulppeissa tiloissa, Grand Hotel Mustaparran häikäisevässä Ballroomissa. Vaikka projekti onkin kestänyt jo lähes puolitoista vuotta, ei turnausväsymys ollut vielä päässyt iskemään osallistujiin, sillä paikalle saapui jälleen kerran kiitettävän suuri joukko yrittäjiä, poliitikkoja ja julkishallinnon edustajia Torniosta ja Haaparannalta. Tilaisuutta nimitettiin tälläkin kertaa työpajaksi, vaikka se poikkesi hieman edeltävistä kokoontumisista. Tällä kertaa osallistujat eivät nimittäin enää saaneet visaisia pähkinöitä purtavakseen, vaan heidän tehtävänään oli lähinnä kuunnella hankkeen tuloksista koottua tiivistelmää sekä esittää siihen kommentteja.

Masterplan-projektin tehtäväluettelo on ollut pitkä, mistä johtuen aineistoa on kertynyt valtava määrä, ja raportin tiivistelmäkin paisui 35 sivuiseksi nivaskaksi. Tästä syystä työpajassa nähtiin seitsemän sivuinen tiivistelmän tiivistelmä, johon oli puristettu kaikkein tärkein sisältö.

TornioHaparanda – kaksinverroin elämys

Yksi raportin keskeisimpiä viestejä on, että Tornio ja Haaparanta muodostavat yhdessä yhden käyntikohteen kahdessa maassa. Täällä saa yhden kohteen hinnalla tuplaten kaikkea: kaksi valtiota, valtiomuotoa, aikaa, valuuttaa, kieltä, kulttuuria sekä peräti kansallispuistoa! Kertauksen vuoksi työpajan osallistujille esiteltiin myös tehdyt asiakkuusvalinnat sekä kärkiteemat ja -kohteet, joihin voit tutustua tarkemmin aikaisempien blogijulkaisujen kautta:

Seuraavaksi osallistujille esiteltiin kärkialueille suunniteltuja investointeja. Kukkolankosken kohdalla yksi mahdollinen tulevaisuuden investointi on maisemasilta. Ennen kuin kosken kuohut pääsee ylittämään siltaa pitkin, on edessä kuitenkin vielä paljon suunnittelu- ja valmistelutyötä. Tornion ja Haaparannan yhteisen rantareitin eli matkailubulevardin tapauksessa liikkeelle voitaisiin lähteä sitä vastoin nopeallakin aikataululla, koska reitti on suurelta osin jo olemassa. Reitti tosin kaipaa vielä jonkin verran kunnostusta sekä opasteita, joissa on tarkoitus tuoda esiin paikallishistoria muun muassa vanhojen valokuvien ja tarinoiden kautta. Cape East–Toranda -alueen tapauksessa väläyteltiin jälleen ilmarataa, joka yhdistäisi alueet toisiinsa jännittävällä tavalla. Saaristossa taas kaivataan uusia telttailualueita, sillä tällä hetkellä telttailu on sallittua ainoastaan Selkä-Sarven pohjoispäässä. Useisiin saariin kaivataan myös pienvenelaitureita, jotta niihin olisi helpompaa rantautua.

Tiivistelmän tiivistelmään oli listattu myös erilaisia kehitystoimenpiteitä. Tästä esimerkkinä mainittakoon reitti-informaation kerääminen yhdelle kartalle. Esimerkiksi hiihtoreitit tuppaavat nykyisin katkeamaan kartalla valtakunnan rajalle, vaikka todellisuudessa latu jatkuisi vielä pitkälle naapurimaan puolelle. Masterplan-hankkeen aikana on kehitelty myös monia hienoja matkailutuotteita, kuten arktinen saarihyppely ja 100 tapaa ylittää raja -tuotekokonaisuus. Ideat tarvitsevat kuitenkin vielä lihaa luiden ympärille ennen kuin ne ovat myytävissä asiakkaille. Siispä tuotekehitystä on syytä jatkaa yhdessä alueen matkailualan yritysten kanssa.

Masterplan-raportti valmistuu lokakuun alkupuolella, ja siitä julkaistaan kaikille avoin versio loppuvuoden aikana.

Kaksi maata – yksi kohde

Tornion matkailun masterplan -hanke lähenee loppuaan, mutta projektin loppu on kuitenkin vasta kehityksen alku. Ensimmäiset askeleet kohti konkreettisia lopputuloksia on jo otettu, sillä Tornio ja Haaparanta jättivät syyskuun lopussa käsittelyyn Interreg-hankehakemuksen. Jatkohanke kestäisi lähes kolme vuotta, ja sen avulla on tarkoitus viedä eteenpäin monia masterplan -projektin tuloksia. Two Cities – One Destination -hankkeen suunniteltu budjetti on n. 1,3 miljoonaa euroa, ja siihen tullaan palkkaamaan kolme täysiaikaista työntekijää. Interreg-hankeella tähdätään rajat ylittävän yhteistyön tiivistämiseen niin kaupunkien, yrittäjien kuin matkailuorganisaatioidenkin kesken. Matkailualan yrittäjät ovat myös tiiviisti mukana hankkeen toteutuksessa.

Two Countries – One Destination -hankkeen tavoitteet ovat:

  1. Kehittää yhteinen ja toimiva matkailun markkinointi- ja liiketoimintamalli.
  2. Kehittää valmiiksi paketoituja rajat ylittäviä matkailusisältöjä helposti myytävässä muodossa.
  3. Kehittää kärkikohteiden infrastruktuuria mm. ohjelmapalvelutuotantoa varten sekä laatia selkeät suunnitelmat jatkokehitykselle.
  4. Markkinoida aluetta aktiivisesti matkailijoille ja matkanjärjestäjille digitaalisissa kanavissa sekä alan kärkitapahtumissa.
  5. Kehittää TornioHaaparannan matkailutoimintaa tukeva verkosto yhteistyössä molempien maiden matkailuorganisaatioiden kanssa.
  6. Hyödyntää mahdollisuuksia, joita rajayhteistyö matkailulle tarjoaa sekä pyrkiä ratkaisemaan rajat ylittävään liiketoimintaan liittyviä haasteita.

Lopuksi haluan vielä kiittää kaikkia Tornion matkailun masterplan -projektissa mukana olleita yrittäjiä, poliitikkoja, virkamiehiä ja kuntalaisia. TornioHaaparannan työpajoissa on konsulttimme mukaan ollut enemmän osallistujia kuin missään muualla, missä he ovat vastaavia selvityksiä tehneet. Kiinnostus matkailun kehittämistyötä kohtaan on ollut TornioHaaparannalla siis huomattavaa. Kiitos myös konsultillemme FCG:lle ja etenkin Markku Nissille toimivasta yhteistyöstä. Haluan myös kiittää työpajoissamme mukana olleita tulkkeja siitä, että he auttoivat meitä välttämään väärinymmärrysten karikot.

Katariina Huikari
Kirjoittaja toimi Tornion matkailun Master Plan -hankkeen projektikoordinaattori vuoden 2019 loppuun saakka

Sivun alkuun