Matkailuvaltteja ja markkinointimalleja

Matkailuvaltteja ja markkinointimalleja

Tornion matkailun masterplan -hankkeen järjestyksessään toinen työpaja järjestettiin 14.3. Torandassa. Paikalla oli jälleen suuri joukko matkailulle omistautuneita ja matkailusta kiinnostuneita yrittäjiä, julkishallinnon edustajia, maanomistajia ja poliitikkoja. Työpaja keskittyi erityisesti yhteismarkkinointiin sekä kohderyhmäkysymyksiin.

Aluksi käytiin läpi edellisen työpajan tuloksia. Osallistujille esiteltiin neljä kärkiteemaa, jotka toimivat jatkossa TornioHaaparannan matkailun kehitystyön peruspilareina. Teemat ovat:

  • Joen, meren ja saariston kaksoiskaupunki
  • Valon ja pimeyden raja
  • Lapin matkailuelämysten alkupiste
  • Tavat ja tarinat

Valittuja teemoja on syytä tarkastella hieman syvällisemmin, sillä ne herättivät kysymyksiä myös työpajassa. Joki, meri ja saaristo ovat ehdottomasti yksi TornioHaaparannan suurimpia myyntivaltteja. Meri-Lapin korkeuserovaihteluilla on turha käydä taistoon laskettelijoista Ylä-Lapin tunturikeskusten kanssa, mutta sitä vastoin meillä on jotain, mitä ei muualta Lapista löydä: arktinen joki, meri ja saaristo. Vesistön matkailupotentiaali on huima ympäri vuoden. Kesällä tarjolla on muun muassa kalastusta, veneilyä, risteilyjä ja uintia, kun taas talvella jäätynyt vesistö mahdollistaa aktiviteetit pilkkimisestä kelkkailuun ja hiihdosta huskysafareihin.

Valon ja pimeyden rajalla ajetaan takaa vuodenaikojen välisiä suuria eroavaisuuksia. Kesäisin kaksoiskaupunkimme kylpii valossa ympäri vuorokauden, kun talvisin taas hätyytellään jo kaamosta. Lisäksi tällä teemavalinnalla halutaan korostaa rajan merkitystä alueellemme. Valtakunnan rajan ansiosta meillä on tarjota vierailijoille kaksin verroin elämyksiä. Meiltä saat yhden kohteen hinnalla kaksi kieltä, kulttuuria, valuuttaa ja kellonaikaa!

Lapin matkailuelämysten alkupiste viittaa puolestaan siihen, että Lapin matkailu on historiallisesti alkanut Perämeren pohjukasta. Torniolla on merkittävä rooli maailman tiedehistoriassa, sillä täällä mittauksiaan ovat suorittaneet niin Maupertuis’n kuin Struvenkin johtamat tieteelliset retkikunnat.  TornioHaaparannan sijainti tarjoaa nykyisinkin erinomaisen lähtöpisteen Lapin valloitukseen. Vajaan tunnin säteeltä löytyy paljon kiinnostavia kohteita, ja tunturikeskuksetkin ovat vain vaivaisen kolmen tunnin päässä. Kaukomatkailijoille se ei ole matka eikä mikään.

Tavat ja tarinat -teema tuo laajasti esiin alueemme kulttuurin ja historian merkitystä. Tornio on Lapin vanhin kaupunki, ja se oli koko maailman pohjoisin kaupunki 168 vuoden ajan. Vuonna 1809 Tornionlaakso jakautui Suomen sodan seurauksena hallinnollisesti kahtia, mutta kaksisataa vuottakaan ei ole riittänyt halkaisemaan aluetta kulttuurisesti. Tiesitkö, että Torniosta löytyy Unescon maailmanperintökohde tai että Tornionlaakson maakuntamuseo on maailman ainoa rajanylinen museo? Entä olitko tietoinen siitä, että Kukkolan koskikalastuskulttuuri on päässyt mukaan Elävän perinnön kansalliseen luetteloon?

Yhteismarkkinoinnin tähtäimessä aitouden etsijät

Työpajan työskentelyosiossa keskityttiin yhteismarkkinointiin ja asiakasryhmien määrittelyyn. Osallistujia pyydettiin aluksi äänestämään, mihin asiakasryhmiin meidän tulisi jatkossa keskittyä. Asiakasryhmien määrittelyssä apuna käytettiin Visit Finlandin julkaisemaa Tunne asiakkaasi -kohderyhmäopasta. Osallistujat saivat kukin kolme äänestyslappua, jotka sai jakaa kohderyhmille vapaavalintaisesti. Ylivoimaisesti suosituin kohderyhmä oli aitouden etsijät. Seuraavaksi suosituimpia ryhmiä olivat luontonautiskelijat ja aktiiviset seikkailijat.

Seuraavaksi käytiin läpi matkailijoiden lähtömaita. Kotimaiset matkailijat muodostavat nykyisellään huomattavan osan kaikista TornioHaaparannan matkailijoista, ja matkan syitä ovat yleisimmin ostosten tekeminen, erilaiset tapahtumat ja perhelomat. Lisäksi työpajassa nostettiin esiin tärkeinä motivaatiotekijöinä kalastus, läpikulkuliikenne sekä työmatkailu. Pohjoiskalotin alueelta tulevat matkailijat vierailevat TornioHaaparannalla yleisimmin kierto-, ostos- ja perhematkailun puitteissa tai läpikulkutarkoituksessa. Kansainvälisten matkailijoiden tapauksessa FCG:n ja Nordic Marketing Oy:n suositus on keskittyä saksankielisiin matkailijoihin, koska alueellamme on paljon saksalaisia perinteisesti kiinnostavia elementtejä. Saksalaiset muodostavat lisäksi Suomen toiseksi suurimman matkailijaryhmän venäläisten jälkeen. Työpajan osallistujat nostivat esiin myös Etelä-Amerikasta, Venäjältä, Alankomaasta sekä Iso-Britanniasta tulevat turistit tavoiteltavina kohdeasiakkaina. Matkailijaryhmien kartoitus on keskeinen tavoite myös tulevassa Meri-Lapin kehittämiskeskuksen koordinoimassa TaaS-hankkeessa (Tourism as all-year-round service).

Kaksi viimeistä työpajatehtävää keskittyivät yhteismarkkinointiin. Ensimmäisenä selvitettiin, miten yhteismarkkinointia tulisi kehittää, ja osallistujat innostuivat kirjaamaan ajatuksiaan ylös tarralappukaupalla. Vastauksista paistoi läpi selkeä tarve yhteismarkkinoinnille ja sen kehitykselle. Muita vastauksissa toistuvia teemoja olivat resurssien lisääminen sekä niiden tarkempi kohdistaminen, yhteisen markkinointiviestin luominen ja yhteistyön tiivistäminen.  Yhteismarkkinointiin toivottiin myös selkeämpää roolijakoa eri toimijoiden kesken.

Viimeisenä osallistujat pääsivät pohtimaan, mitä tehtäviä yhteiseen markkinointimalliin tulisi sisällyttää. Luonnollisesti eniten mainintoja keräsi markkinointi. Markkinointiin liittyen mainintoja keräsivät myös alueen tunnetuksi tekeminen, kohderyhmien tarpeiden selvittäminen ja tunnistaminen sekä työtehtävien organisointi järkevällä tavalla. Lisäksi toivottiin tuotekehitystä ja koulutusten järjestämistä sekä alueen sisäistä markkinointia ja verkostojen rakentamista.

Työpaja oli erittäin onnistunut tilaisuus, ja saaduilla tuloksilla on painoarvoa, kun pohditaan, mihin suuntaan yhteismarkkinointia tulisi jatkossa kehittää. Seuraavassa työpajassa keskitytään matkailun tuotekehitykseen eli uusien matkailutuotteiden ja -palveluiden ideointiin.

Katariina Huikari
Kirjoittaja toimi Tornion matkailun Master Plan -hankkeen projektikoordinaattori vuoden 2019 loppuun saakka

Sivun alkuun