| Sahi Jaana

Näe näkymättömäksi muuttunut – turvallista työtä työturvallisuusteoilla

Näe näkymättömäksi muuttunut – turvallista työtä työturvallisuusteoilla

Ihminen lienee rakennettu niin, että hän havaitsee liikkeen ja muutoksen herkästi, mutta tarpeeksi hidas liike tai asiat, jotka pysyvät ennallaan, totuttavat ja turruttavat meitä. Siksi joskus kannattaa tarkoituksellisesti pysähtyä tarkastelemaan toimintaympäristöään – miltä se näyttää, miten se toimii, miten ihmiset siinä toimivat.

Tornion kaupungin työntekijöitä on kannustettu ideoimaan työturvallisuutta vahvistavia toimenpiteitä tammikuun 2020 loppuun kestävässä Vuoden turvallisuusteko -kilpailussa. Kilpailussa on kyse työturvallisuushavainnoinnin ja -ajattelun virkistämisestä työpaikoilla. Oikeastaan pysähtymisestä oman ja työkavereiden turvallisuuteen vaikuttavien asioiden ja tilanteiden äärelle hetkeksi, näkemään näkymättömäksi muuttuneet asiat. Asiat ja tilanteet voivat liittyä vuorovaikutukseen työpaikalla, tiloihin tai varusteisiin, asiakkaisiin, johtamiseen ja työn organisointiin tai osaamiseen.

Erilaiset läheltä piti -tilanteet voivat synnyttää motivaation kehittää työympäristöä ja sen toimivuutta, mutta silloin ollaan jo riskirajoilla, melkein myöhässä työturvallisuusajattelussa. Tapaturma- tai työyhteisön kriisitilanteissa ollaan jo myöhässä.

Paras ajankohta työturvallisuuden kehittämiselle on tilanne, jolloin kaikki toimii ja kaikki tekevät työtään turvallisessa työympäristössä ja työyhteisössä. Silloin turvallisuusteot ovat sitä, että omalla toiminnallamme vahvistamme hyvää vuorovaikutusta työpaikalla, pidämme tilat ja varusteet hyvässä kunnossa, huolehdimme omasta, työn edellyttämästä osaamisestamme ja otamme vastuuta myös toisten hyvinvoinnista. Ja koska elämä ei ole aina niin täydellistä, tunnistamme myös vaaroja ja torjumme aktiivisesti niiden aiheuttamia riskejä työssä. Hyvä työturvallisuuskulttuuri elää työn arjessa joka hetki.

Siispä, pysähdy sinäkin hetkeksi havainnoimaan työturvallisuuteen – sinun ja muiden – vaikuttavia asioita työyhteisössäsi, missä sitten työskenteletkin. Poimi arjesta hyviä, työturvallisuutta vahvistavia asioita, jotka teillä jo toimivat, mutta joita muut ehkä eivät ole vielä huomanneet. Tai kehitä työturvallisuutta parantava idea asiassa, jonka olet havainnut aiheuttavan riskin työhyvinvoinnille. Pistä hyvä kiertoon omassa työpaikassasi ja mahdollisesti lähiympäristössäsikin.

Turvallisuus on tekoja, jotka hyödyttävät meitä kaikkia – työssä ja vapaa-ajalla.

Sivun alkuun