| Pietikäinen Auli

Nuorisotyötä verkossa

Nuorisotyö on nopeasti ja joustavasti muuttuviin olosuhteisiin reagoiva ammattiala. Siitä on hyötyä etenkin tällaisina aikoina, kun on pikaisessa aikataulussa uudistettava työmuotoja ja luotava uudenlaisia toimintatapoja.

Koronavirustilanteella on suuri vaikutus myös nuorisotyöhön. Samanaikaisesti, kun nuorisotilat ovat kiinni ja kerhot sekä muu ohjaustoiminta tauolla, niin nuorilla on suuri tarve tulla kohdatuiksi ja päästä juttelemaan tästä tilanteesta ja monesta muusta mieltä askarruttavasta asiasta. Tärkeintä on usein vain se, että on juttuseuraa.

Nuorten arjesta ei voida enää puhua mainitsematta sosiaalista mediaa. Some ei ole erillinen osa nuorten sosiaalista elämää, vaan ruudulla vietetyn ajan ja muun elämän välillä oleva raja on todella häilyvä. Nuoret ovat online ja nuorisotyöntekijöiden tehtävä on olla siellä, missä nuoretkin ovat.

Jo pidemmän aikaa nuorisotyössä ovat käytössä olleet perinteisemmät sovellukset, kuten Facebook, Instagram, WhatsApp ja Snapchat, kuten myös digitaaliseen pelaamiseen liittyvät sovellukset. Nyt käsillä olevassa tilanteessa nuorisotyötä kehitetään ja otetaan käyttöön uusia sovelluksia ja palvellaan nuoria verkossa mahdollisimman hyvin – onhan maan hallitus katsonut, että nuorisotyöntekijät kuuluvat yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstöön.

Uusia mahdollisuuksia

Nuoret ovat nyt kotona, mutta nuorisotyöntekijät ovat heille läsnä; ehkäisten ja vähentäen nuorten ahdistusta ja järjestäen heille yhteisön ja erilaista tekemistä digitaalisesti. Torniolaiset nuorisotyöntekijät, niin perusnuorisotyössä kuin etsivässä nuorisotyössä olevat, ovat viikon verran kohdanneet nuoria pääosin erilaisin digitaalisin menetelmin.

Uusi toimiva ohjelma on esimerkiksi Discord-kanava, joka mahdollistaa sekä chat-että puhekanavia ja erilaisten ryhmien luomisen. Tähän mennessä pelkästään Discordin kautta on tavoitettu satakunta nuorta. Torstain ja perjantain aikana (vko 12) kanavalle on tullut 606 viestiä ja äänikanavilla käyty keskustelua 53 tuntia. Verkossa käsiteltyjä aiheita ovat olleet arjen ilot ja haasteet – keskustelua ja ohjausta etäelämiseen, päivän rytmittämiseen ja siihen, ettei työpiste ole suinkaan sängyn pohjalla vaan pöydän äärellä. Toisilta etäopiskelu sujuu hyvin, toisilla on ikävä kouluun ja toiset kipuilevat huonojen yhteyksien vuoksi. Nuoret haluavat jutella Koronaviruksesta, mutta suurimmaksi osaksi jutellaan aivan arkisista asioista. Ohjaajat pyrkivät luomaan turvallisuuden tunnetta, tukemaan uudenlaisissa arjen rutiineissa ja kannustavat nuoria olemaan toistensa kanssa yhteyksissä erilaisten viestimien kautta.

Nuoria harmittaa nuorisotilojen sulkeminen ja etenkin nuoria aikuisia tapahtumien ja harrastusten peruuntuminen. Etsivä nuorisotyö ottaa nyt koppia myös Nuorten työpajan nuorista ja yhteyttä on pidetty sekä puhelinsoitoilla, WhatsAppilla että Messenger-sovelluksella. Nuorisotiedotuspisteessä käyville erityisnuorille on perustettu oma WhatsApp-ryhmä, jossa on mukavasti jaettu kommentteja, valokuvia ja videoita sekä toteutettu ohjaajien ryhmälle antamia kuvaus- ja äänitehtäviä.

Digitaalinen pelaaminen nuorten kanssa verkossa on ollut hyvinkin yhteisöllistä ja nuoret ovat kannustaneet toisiaan läksyjen tekemisessä. Moneksi taipuva nuoriso-ohjaaja tarkistaa välillä matikan tehtäviä ja peli jatkuu vasta kun tehtävät on kuvattu ja suoritettu oikein.

Nuorisotiedotuspiste Aaltosen Adapterimedian kautta pyörivät nuorisoradion Hertzilä NYT! –lähetykset kolmena päivänä viikossa iltapäivisin ja iltaisin. Nuoret voivat soittaa ja laittaa viestejä lähetyksiin ja suorassa lähetyksessä soitetaan nuorille ja kysellään kuulumisia. Lähetyksissä soitellaan nuorten toivomaa musiikkia tai livemusiikkia ohjaajien toimesta sekä puhutaan monenlaisista aiheista pyrkimyksenä luoda hyvää mieltä ja positiivista energiaa.

Ensi viikolla torniolaiset nuoriso-ohjaajat liittyvät valtakunnalliseen Suomen Mielenterveysseuran ja Punaisen Ristin ylläpitämään Sekasin-chattiin. Palvelu on nuorille suunnattu kahdenkeskinen chat-palvelu, joka tarjoaa verkon välityksellä tukea eri ongelmatilanteisiin luotettavasti ja matalalla kynnyksellä.

Nuorisotyön ydin, nuoren kohtaaminen, on mahdollista myös digitaalisen nuorisotyön keinoin. Nyt hankittu uusi osaaminen ja sen kehittäminen kantavat hedelmää näiden poikkeusolojen jälkeenkin.

Sivun alkuun