| Kivelä Salla

Perhevapaalta työelämään -hanke osoitti että työhönpaluuta tukevia palveluita tarvitaan

Perhevapaalta työelämään -hanke osoitti että työhönpaluuta tukevia palveluita tarvitaan

Tornion kaupunki osallistui vuosina 2019-2020 ELY-keskuksen, Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Työ- ja elinkeinoministeriön Perhevapaalta työelämään –hankkeeseen.

Tarve kyseiselle kohderyhmälle suunnitellulle hankkeelle nousi esiin Kelan vuosina 2017-2018 tekemästä äitiyspakkauskyselystä. Pienten lasten vanhemmat kokivat työhön ja työelämään paluuseen liittyvän paljon epävarmuustekijöitä sekä tiedon puutetta. Uuden elämäntilanteen myötä arvot voivat muuttua, jonka myötä tulee yhä useamman kohdalla pohdittavaksi ajatukset työn tai ammatin vaihtamisesta. Työssäkäynnin näkökulmasta työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta sekä työnantajan joustavuudesta on tullut entistä tärkeämpiä asioita. Myös osaamisen päivittämisen tarve perhevapaan jälkeen nousi kyselyissä esille.

Hankkeen puitteissa Torniossa toteutettiin kaksi ura-ja työnhakuvalmennuskokonaisuutta, joihin osallistui yhteensä 13 torniolaista vanhempaa. Lappian järjestämissä valmennuksessa jaettiin tietoa työllisyyspalveluista, koulutusmahdollisuuksista, yrittäjyydestä sekä varhaiskasvatuspalveluista. Yksilö- sekä ryhmävalmennuksissa pohdittiin omaa elämäntilannetta, vahvistettiin työelämävalmiuksia sekä saatiin vertaistukea samassa elämäntilanteessa olevilta.

Hankkeen tulokset osoittivat, että vastaavanlaiselle palvelulle on tarvetta. Valtakunnallisesti 94 prosenttia valmennukseen osallistuneista koki valmennuksen tarpeellisena tai erittäin tarpeellisena ja 99 prosentin mielestä valmennus auttoi poistamaan työelämään liittyviä epävarmuustekijöitä.

Kaupungin toimijoista keskeisessä roolissa hanketyössä olivat varhaiskasvatuspalvelut, joka järjesti lastenhoidon valmennusten ajalle sekä neuvola- ja työllisyyspalvelut, jotka ohjasivat hankkeen kohderyhmään kuuluvia vanhempia hakeutumaan valmennukseen. Verkostoon kuului myös Lappia palvelun tarjoajana sekä TE-palvelut yhteistyökumppanina.

Valmennuksien päätyttyä Torniossa järjestettiin palvelumuotoilutyöpaja, jossa eri toimijoiden kesken keskusteltiin kokemuksista hankkeeseen liittyen sekä lähdettiin verkostomaisesti kehittämään paikallista palvelumallia perhevapaalla olevien vanhempien työelämään paluun tueksi. Palvelumuotoilutyöpajassa ideoitiin sitä, miten vastaavanlainen palvelu voisi olla pysyvä osa vanhemmille tarjottavaa tukea sekä työllistymistä edistävää palvelua.

Henkilöstöhallinnon näkökulma työpajaan oli se, miten Tornion kaupunki työnantajana voi olla tukemassa perhevapaalta töihin palaavia työntekijöitä sekä yleisesti ottaen edistämään perheystävällistä, työn ja muun elämän yhteensovittamista tukevaa työskentelykulttuuria.

Hanke saa jatkoa vuosina 2021-2022 ja mielenkiinnolla Torniossa seuraamme, miten palvelumallien kehittäminen hankkeessa jatkuu. Toivon myös, että lähitulevaisuudessa pääsemme kehittämään Tornion kaupungistakin entistä perheystävällisempää työpaikkaa.

Kirjoittaja on perhevapaalla oleva Tornion kaupungin henkilöstöpäällikkö

Lue lisää

 

 

Sivun alkuun