| Nousiainen Timo

Tornio on omanlaisensa, ystävällinen ja rehellinen, kuvailevat torniolaiset

Torniolaisilta kysyttiin kaupungin brändityön alkaessa toukokuussa, millainen Tornio olisi henkilönä. Vastauksissa painottuivat omanlaisuus, ystävällisyys ja rehellisyys. Omanlaisuuden vahva painottuminen on mielenkiintoinen asia. Mistä se kertoo torniolaisuudessa? Ensinnäkin tulee mieleen, että Tornio nähdään iloisesti aitona, omana itsenään. Se on persoonana rehellinen ja konstailematon eikä pelkää tuoda asennettaan esiin. Torniolaisuus näkyy ja kuuluu vahvoissa persoonissa ja jo satojen vuosien takaa kumpuavissa tarinoissa.

Kyselyn mukaan torniolaisuus koostuu kansainvälisyydestä, yritteliäisyydestä ja omalaatuisuudesta. Kansainvälinen Tornio on rohkeasti avoin maailmalle. Rajaton raja ja sijainti keskellä pohjolaa vetävät kaupunkiin yrityksiä, investointeja ja osaavaa työvoimaa. Yritysmyönteisyys on tekoja, päätöksiä ja palveluja yritysten menestyksen mahdollistamiseksi. Tornio toivottaa tervetulleiksi kaikki, niin kaupunkiin pysyvämmin asettuvat tekijät ja yritykset kuin pienelle piipahduksellekin saapuvat vieraat. Tornio uskaltaa olla utelias, etsiä ja oppia uutta ja olla ylpeä kaupunkilaisistaan.

Myös luonto on kyselyn mukaan tärkeä ja torniolaisten mielenmaisemassa villinä virtaava joki on ylitse muiden. Tästä kertoo hyvin se, että 63% vastanneista nosti joen omaksi mielenmaisemakseen.

Kuntalaiset toivovat, että viiden vuoden päästä Tornio olisi turvallinen, elinvoimainen ja työllistävä. Turvallisuus on noussut kärkeen muissakin kuntalaisille tehdyissä kyselyissä ja se on ollut tärkeä viesti meidän luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Torniota pidetään turvallisena ja tärkeänä nähdään, että se on sitä jatkossakin. Elinvoimaisuus ja työllistävyys ovat myös kaupungin strategian ytimessä ja on hienoa, että yhteinen tavoite nousee myös kyselyssä esille.

Erityisen iloinen olin siitä, miltä Tornion tulisi vastanneiden mukaan tulevaisuudessa näyttää; luonnolliselta, iloiselta ja rauhalliselta. Siinä on meillä torniolaisillekin hyvän elämänohje, joka sisältää myös tavoitteen.

Kun aikaisemmin olen ihmisiltä kysynyt mielikuvaa Torniosta tai ihmiset ovat tulleet kertomaan mielipidettään, pääasiassa se on ollut positiivinen, mutta hieman määrittelemätön – ihan hyvä.

Kaupunkilaiset ovat antaneet meille ensiarvoisen tärkeää tietoa brändin rakennustyön pohjaksi. Saimme ensimmäisellä kyselykierroksella lähes 900 vastausta, mikä on aivan kärkiluokkaa valtakunnallisestikin vastaavissa kyselyissä. Suurkiitokset kaikille vastanneille. Torniolaisia selvästikin kiinnostaa, millainen kaupunki meillä on.

Toisella kierroksella kysyimme kolmen vaihtoehdon pohjalta mielipidettä brändin äänensävystä ja sisällöistä, kuvamaailmasta ja tunnuksesta. Tornion vaakuna ja sen takana oleva vuoden 1621 kaupungin sinetti nousivat ikonisimpana Tornio tunnuksena torniolaisten suosikiksi. Tekstissä taas korostuivat luonto ja ystävällisyys. Kuvamaailmassa haluttiin mahdollisimman paljon ihmisiä esille eri toimintaympäristöissä. Esillä olleiden vaihtoehtojen värimaailmassa taas nähtiin eniten kehitettävää.

Brändityöllä haluamme kiteyttää ja vahvistaa sitä, mitä torniolaisuus on. Tornio käy muiden alueiden ja kaupunkien kanssa kilpailua asukkaista ja investoinneista, ja hyvä brändi on pohja onnistumiselle. Uusi brändi julkaistaan loppusyksystä 2019. Julkaisusta alkaa varsinainen brändityö, missä tuomme määrätietoisesti määrittelemämme torniolaisuuden esille. Tornion brändin todeksi tekemiseen toivotaankin kaikki ”omanlaisensa” torniolaiset mukaan.

Sivun alkuun