| Halmkrona Ilkka

Vaalitaan toiveikasta, myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä koulujen ja kotien korona-arjessa

Vaalitaan toiveikasta, myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä koulujen ja kotien korona-arjessa

Syyslukukausi on pyörähtänyt käyntiin Tornion peruskouluissa ja lukiossa 12. elokuuta, ja uudessa normaalissa on toimittu nyt pari, kolme viikkoa. Liikaa ei ole menty asioiden edelle, mutta valmiudessa toki ollaan, mikäli tilanne niin vaatii. Koronavirus määrittelee toimintaa vielä pitkään ja tähän meidän on vain totuttava.

Kouluissa jatketaan pitkälti samoilla koronakäytänteillä kuin keväällä. Toukokuun lopun kaksi lähiopetusviikkoa olivat hyvä harjoitus tätä syksyä varten. Vaikka etäopetukseen siirtyminen ja itse opetus sujuivat hyvin ja kiistämätön digiloikka tehtiin, lähiopetusta kaivattiin.

Miksi lähiopetukseen?

Lähiopetusta järjestetään turvallisesti noudattamalla annettuja ohjeita sekä seuraamalla virustilannetta. Koulujen avaaminen lapsille ja nuorille on turvallista, kun huolehditaan varotoimenpiteistä ja koulun henkilökunnan suojaamisesta muistaen jo tutuksi tulleet ohjeet, esimerkiksi huolellinen ja ahkera käsien pesu, ruokailun ja välituntien porrastaminen sekä turvaväleistä huolehtiminen.

Turvallisuus on tärkein lähtökohta, mutta lähiopetusta puoltavat myös muut tekijät, kuten lasten henkinen hyvinvointi. Lapsille ja nuorille on tärkeää nähdä kavereitaan. Etäopetus onnistui hyvin, mutta se ei sovi kaikille ja oppimiserot kasvoivat entisestään. Poikkeustila aiheutti monenlaisia ongelmia lapsille ja nuorille.

Alkukesästä kartoitettiin kyselyn avulla, miten kevään etäopetusaika koettiin. Lapset ja nuoret kokivat etäopetuksen haasteellisena, vaikka se oli saatu varsin hyvin toimimaan. Tehtäviä oli liikaa ja yleisesti ottaen etäopiskelu koettiin stressaavammaksi kuin lähiopetus. Koettiin jaksamattomuutta, riittämättömyyden tunnetta, fyysistä väsymistä, keskittymisvaikeuksia, mielialan vaihteluita ja uniongelmia. Erityisesti kavereiden läsnäoloa arjessa kaivattiin, samoin koulun luomaa säännöllisyyttä arkeen. Poikkeusoloista syntyi oppimisen vajetta, jota nyt on lähdetty korjaamaan.

Opetus kuuluu lasten perusoikeuksiin. Myös muut työntekijät ovat työpaikoillaan ja meidän oli pakko avata yhteiskuntaa, koska tiedossa on, että kyseessä ei ole lyhyt, tilapäinen häiriötila.

Mihin varaudumme?

Tosiasia on, että koronatilanne saattaa muuttua nopeastikin ja on mahdollista, että poikkeusjärjestelyihin joudutaan, lähinnä yksikkötasolla. Taustalla ovat aina viranomaisten antamat määräykset.

Vaikka arki etenee poikkeuksellisissa olosuhteissa ja tiedotusvälineet täyttyvät koronauutisista, usein vähemmän myönteisistä, meidän on lasten ja nuorten suhteen syytä vaalia toiveikasta, myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä. Kodin ja koulun yhteistyö on nyt erityisen tärkeää.

Meidän on syytä seurata ja noudattaa viranomaisohjeita ja kuunnella lapsia ja nuoria, kannustaa heitä – ja mikäli jaksaminen on uhattuna, hakea apua ajoissa.

Sivun alkuun