Varhaiskasvatuksen väki kokoontui unelmien tiimityön äärellä

Varhaiskasvatuksen väki kokoontui unelmien tiimityön äärellä

On perjantaiaamu tammikuun puolivälissä ja Tornion varhaiskasvatuksen henkilöstö kokoontuu Torandan upeisiin maisemiin. Kouluttajat Samuli Ranta ja Thomas Nukarinen toivottavat kaikki lämpimästi tervetulleeksi yhteiseen koulutuspäivään, jonka aiheena on luovuus. Päivän tehtävänä on pohtia, miltä tulevaisuuden tiimityö näyttää.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutuspäivän aiheena oli luovuus.

Teemapäivän taustalla on Torniossa kesäkuussa 2022 aloitettu varhaiskasvatuksen laadun ja tiimityön kehittäminen, jonka puitteissa koko henkilöstölle on järjestetty yhteisiä lähi- ja etäkokoontumisia. Koko henkilöstö on sitoutunut ja innostunut kehittämään tiimityötä, ja aluejohtavat ohjaavat tiimejä ja luovat niille mahdollisuuksia kehittää sisäistä vuorovaikutusta, jotta yhteiset tavoitteet ja vastuualueet selkiytyisivät.

Varhaiskasvatuksen henkilöstö loistaa erilaisin vahvuuksin ja persoonin, ja myös koulutuspäivän tehtävät olivat monen kirjavia. Suunnitellessa unelmien tiimityötä jokainen sai nostaa esille itselle tärkeitä asioita. Yhtenä tehtävänä oli maalata. Maalauksissa välittyi vastauksia monenlaisiin kysymyksiin: mikä on tiimin ydintehtävä, millaiset sävyt kuvastavat tiimin ilmapiiriä, millaisia muotoja ja viivoja tiimin työskentelytavoista muodostuu, millainen symboliikka kuvaa tiimin osaamista ja millaisia asioita työhön haluaisi lisätä. Tehtävänä oli nostaa maalauksessa esille myös työn merkityksellisyyttä sekä kuvata johtamista.

Mahdollisuus tehdä töitä erilaisissa tiimeissä on varhaiskasvatuksessa voimavara. Oman tutun ja turvallisen tiimin kanssa on mukavaa tehdä työtä, mutta nykyaikana tiimit saattavat muuttua usein ja niihin ilmaantuu myös erilaisia myrskyjä. Tiimiä ei voi suunnitella valmiiksi etukäteen, vaan se kehittyy vaihe kerrallaan tiedostamisen, aktiivisen kehittämistyön ja yhteistoiminnan tuoman osaamisen kautta. Tiimin kehityksen ja kasvun kannalta on tärkeää, että tiimin jäsenet oppivat vähitellen tuntemaan toisiaan paremmin ja työstämään siten myös yhteistä päämääräänsä.

Upeat, monenkirjavat maalaukset eivät jää Torandan pöydille makaamaan, vaan jokainen työntekijä vie ne koulutuspäivän jälkeen mukanaan kuten myös kaikki rikkaat keskustelut ja pohdinnat. Me yhdessä teemme Tornion varhaiskasvatuksesta merkityksellistä ja arvokasta. Varhaiskasvatuksessa jokaisella henkilöstön jäsenellä on tärkeä rooli lasten arjessa.

Torniossa 13.1.2023
Hanna Tuisku

Kirjoittaja on varhaiskasvatuksen opettaja.

Sivun alkuun