|

Vasu tuli, mikä muuttui?

Vasu tuli, mikä muuttui?

Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma eli Vasu tuli velvoittavaksi asiakirjaksi vuonna 2016. Varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteena on tukea ja ohjata varhaiskasvatuksen järjestämistä, toteuttamista ja kehittämistä sekä edistää laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumista koko maassa.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Arjen varhaiskasvatustoimintaa ohjaa ja määrittelee Varhaiskasvatuslaki (540/2018) ja valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, Vasu 2018. Vasu on lakisääteinen ja sen laatimisvelvoite koskee kaikkia varhaiskasvatuksen järjestäjiä.

Torniossa on tehty seudullinen Vasu yhteistyössä lähikuntien kanssa. Lisäksi Torniossa on paikallinen varhaiskasvatuksen toimintavuosisuunnitelma, jonka sivistyslautakunta hyväksyy vuosittain. Opetushallituksen antaman valtakunnallisen määräyksen mukaan laaditaan paikalliset ja lasten henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat. Yksittäisen lapsen arvioinnin sijaan arvioidaan ennen kaikkea varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria ja varhaiskasvattajien toimintaa. (Vasu 2018, 7-8, 16-17.)

Tornion varhaiskasvatus lähti toteuttamaan Vasun tuomia muutoksia. Suurin haaste päiväkoti- ja perhepäivähoitotyössä on arjen toiminnan kehittäminen. Tähän haasteeseen lähdimme etsimään asiantuntijoita, jotka kouluttaisivat Tornion kaupungin varhaiskasvatuksen henkilöstöä.

Kuvat: Hanne Nyman.

 

Keskiössä ovat leikkipedagogiikka ja oman toiminnan arviointi

Vasussa leikki on keskiössä. Leikki on lapselle ominainen tapa toimia. Hanne Nyman (https://www.hannelandia.fi) vastasi leikin kehittämisen haasteeseen. Vuonna 2017 Nyman koulutti yhden viikon Putaan ja Juhannussaaren päiväkodin henkilökuntaa.

Viikon jälkeen totesimme, että kaksi päivää yhdessä yksikössä leikin kehittämiseen on liian lyhyt aika. Tämän vuoksi sovimme, että Hanne Nyman on viikon yhdessä päiväkodissa kouluttamassa henkilökuntaa uuden Vasun mukaiseen toimintaan. Tavoitteena on, että vuonna 2020 kaikki Tornion kaupungin varhaiskasvatuksen työntekijät ovat saaneet yhdenvertaisen koulutuksen Vasun mukaiseen leikkipedagogiikkaan.

Tämä Tornion malli kehittää varhaiskasvatuksen työntekijöitä arvioimaan omaa toimintaa lapsen arvioinnin sijaan. Tavoitteena on siirtyä lapsen passiivisesta toiminnasta aktiiviseen suorittamiseen. Esimerkiksi lapsille ei tehdä enää valmiita askartelumalleja, vaan oppimisympäristöt rakennetaan lasten mielenkiinnon kohteiden mukaisesti. Näin lapsi saa harjoitella yhteiskunnassa tarvittavia tulevaisuuden taitoja – luovuus, uteliaisuus, kriittisyys.

Kohti uuden ajan pedagogiikkaa

Vasu toi uusia haasteita varhaiskasvatuksen kentälle. Lainsäädäntö velvoittaa varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja palveluntuottajia arvioimaan omaa toimintaansa. Varhaiskasvatuksen laadun arviointiin ja kehittämiseen henkilökuntaa kouluttaa Thomas Nukarinen. Tällä yhteistyöllä luodaan Suomessa uutta varhaiskasvatuksen kokonaiskehittämisen mallia.

Tornion mallia on kiitelty opetushallituksen taholta. Tämä on ainutlaatuinen malli kohti uuden ajan pedagogiikkaa koko Suomessa. Määrärahojen puitteissa koulutamme vuosittain noin neljän päiväkodin työntekijät.

Prosessi on pitkä koska mikään ei muutu, jos mitään ei muuta. Pysähtyneisyys on nyky-yhteiskunnassa kehityksen este. Miten me tämän esteen Tornion varhaiskasvatuksessa ylitämme? Kehitystä ei tapahdu ilman laadukasta pedagogista johtajuutta ja henkilöstön sitoutumista kehitystyöhön. Torniossa varhaiskasvatuksen työntekijät ovat lähteneet innokkaasti kehittämään uusia toimintamalleja ja tämä näkyy mm. päiväkotien muuttuneina tiloina, monipuolisina leikkiympäristöinä.

Ole rohkea!

Kun olit aikonut aloittaa jotakin uutta ja ihanaa,
kuulit ehkä kun korvissa soi ääniä tuolta ja täältä:
”Et sinä osaa!” ”Et sinä voi!”
”Et edes uskalla uskaltaa!”
Vaan älä usko! Tietäsi kulje.
Kaikilta luuloilta korvasi sulje.
Elleivät voimasi perille yllä,
matkallakin on mukavaa kyllä.
Iloisena saatat sanoa nyt:
”Olenhan ainakin yrittänyt!”

(Kaisa Kantola, Kokkaviisas laiva. WSOY 1987)

Kirjoittajat

Riitta Keloneva
varhaiskasvatuspäällikkö

Raisa Niskala
Päivähoidon aluejohtaja, Putaan alue

Sivun alkuun