Wanted – etsimme juuri sinua sotealan opiskelija tai valmis ammattilainen!

Wanted – etsimme juuri sinua sotealan opiskelija tai valmis ammattilainen!

”Viikon kestää vaikka aidan seipäänä” sanoo suomalainen sananlasku.

Ajoittainen kiire ja suurempi kuormitus kuuluvat työelämään, ja lyhyt aika menee vähemmälläkin henkilöstöllä. Hyvinvointipalveluissa olemme olleet aidanseipäinä kuitenkin jo kaksi pitkää vuotta. Vuonna 2020 alkanut koronapandemia ja samanaikaisesti paheneva pula ammattitaitoisesta henkilöstöstä on kurittanut meitä kovalla kädellä. Emme ole saaneet riittävästi sijaisia, eikä enää vakinaisiin paikkoihinkaan ole ollut aina hakijoita. Suurin tarve on etenkin laitoshuoltajista, lähihoitajista, sairaanhoitajista ja sosiaalityöntekijöistä.

Työssä oleva henkilöstö tekee parhaansa, jotta kuntalaiset saavat tarvitsemansa palvelut. Kukaan meistä ei kuitenkaan ole kone, ja pitkäkestoinen liian kova kuormitus uuvuttaa kenet tahansa. Jokainen varmasti odottaa jo ansaittua vuosilomaansa ja tulevaa kesää.

Kesälomasijaisten haku alkaa olla kiivaimmillaan, ja kilpailu työntekijöistä käy kuumana. Töihin houkutellaan toinen toistaan hienommilla mainoslauseilla. Työyhteisön kerrotaan olevan innovatiivinen, dynaaminen ja energinen, työntekijä saa vaikuttaa työhönsä ja eri suuruisia rekrylisiä luvataan maksaa. Miten erottua joukosta niin, että sijaisuuksia etsivä ammattilainen tai opiskelija valitsee työpaikakseen Tornion?

Hyvinvointipalvelujen alueella olemme miettineet monenlaisia kannustimia helpottamaan sijaisten rekrytointia. Kannustimia on niin vakinaiselle henkilöstölle kuin sijaiseksi tulevalle. Nämä ehdotukset ovat menossa henkilöstöjaoston käsittelyyn. Valitettavasti paikallinen sopiminen esimerkiksi kutsurahan korottamisesta on tällä hetkellä mahdotonta johtuen sopimuksettomasta tilanteesta. Näihin asioihin palataan, kunhan sopimusneuvottelut on saatu päätökseen.

Ylläolevien toimenpiteiden lisäksi meistä jokainen voi osallistua henkilöstön hankintatalkoisiin.

”Hyvä kello kauas kuuluu, paha vielä kauemmaksi.

Ei ole yhdentekevää, mitä viestitämme työnantajasta. Jos me annamme työnantajasta negatiivisen kuvan, se voi aiheuttaa pahimmillaan sen, ettei meille hakeuduta työhön. Nyt on siis se hetki, jolloin meidän jokaisen on syytä markkinoida omaa työyksikköä mukavana työpaikkana ja Tornion kaupunkia hyvänä työnantajana.

”Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo, jaettu suru vain puolet.”

Tutkimusten valossa työpaikan vetovoimaisuuteen vaikuttavat palkan lisäksi työolot ja johtaminen. Johtamisen odotetaan olevan avointa, tasapuolista ja osallistavaa. Työoloista tärkeimpinä seikkoina nähdään mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja työaikoihin, kouluttautumismahdollisuus ja työyhteisön ilmapiiri. Ilmapiiriltään hyvässä työyhteisössä ollaan tasa-arvoisia, otetaan uudet työntekijät mukaan tasavertaisina yhteisön jäseninä, perehdytetään tehtäviin, hyväksytään erilaisuutta, tuetaan toisia ja puhalletaan yhteen hiileen. Hyvän työilmapiirin ylläpidosta on vastuu meillä jokaisella.

Sinä ammattiin opiskeleva tai valmis ammattilainen voit luottaa siihen, että tulitpa meille työhön mihin tahansa yksikköön sinut toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi. Työtä on paljon, ja työyhteisössämme on monenlaista persoonaa. Erimielisyyksiltäkään ei aina voi välttyä, mutta niistä voi kuitenkin syntyä uusia tapoja tehdä työtä, ja koko työyhteisö voi oppia.

Tervetuloa työskentelemään Tornion hyvinvointipalveluihin. Asiakkaamme odottavat sinua.

Sivun alkuun