Etusivu » Blogi » Ympäri käydään ja yhteen tullaan – sitä ”työkkärin” palvelua saa taas myös Torniossa

Ympäri käydään ja yhteen tullaan – sitä ”työkkärin” palvelua saa taas myös Torniossa

Kun suomalainen tapaa uuden ihmisen, on kolmen ensimmäisen kysymyksen joukossa työtä tai tekemistä kartoittava kysymys, ellei asia ole jollakin muulla tapaa käynyt ilmi tai ole ennestään tiedossa. Mitäs se sie sitte teet? saattaa kysymys kuulua. Työ on meille tärkeää, siitä riittää sanontoja ja tarinoita. Tiedämme, että alussa oli suo, kuokka ja Jussi. Työ määrittelee identiteettiämme ja antaa meille osallisuuden kokemuksen osana yhteisöä. Vastaavasti työttömyyden kohdatessa osattomuuden ja ulkopuolisuuden tunne ei ole tavatonta, erityisesti jos työttömyys pitkittyy.

Koska hyvinvointiyhteiskuntamme perustan ainakin toistaiseksi muodostaa työn tekemisestä kerätty verotulo, emme ylläty, että asiasta on kirjattu jotain myös perustuslakiin. Tehtävän vartijaksi määritellään ”julkinen valta”, jota Suomessa käyttävät pääasiassa valtio ja kunnat. Tehtävänanto kuuluu seuraavasti: Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta ja edistettävä työllisyyttä. Lisäksi jokaisella on oikeus ansaita toimeentulonsa valitsemallaan työllä.

Kirjoittaja Samuel Juntunen on Tornion kaupungin työllisyyspäällikkö.

On siis yksilön hyvinvoinnin, toimivien yhteisöjen ja terveen taloudenpidon näkökulmasta äärimmäisen tärkeää, että teemme kaikkemme hyvä työllisyyden eteen.

Moni muistaa ajan, kun asioitiin ”työkkärissä”. Käytiin tiskillä tapaamassa asiantuntijaa. Jos oli tuttu, niin juteltiin mukavia. Pahviselle kortille merkittiin seuraava käyntiaika jos sattui, ettei töitä heti löytynyt. Vaiheittain tilanne muuttui. Sähköiset palvelut kehittyivät eurojen toimiessa konsulttina, väki väheni, mutta pidot eivät parantuneet, säästöjä haettiin ja tehokkuutta vaadittiin. Toimipaikkojen määrä väheni ja niin väheni myös kasvokkain annettavien palveluiden määrä.

Ympäri käydään ja yhteen tullaan.

Työllisyydenhoito siirtyi kunnilta valtiolle vuonna 1956. Siitä lähtien vastuu työllisyyden edistämisestä on ollut valtiolla. Vuoden 2024 aikana vastuu siirtyy jälleen takaisin kunnille. Tarkoituksena on yhdistää kahden toimintakulttuurin parhaat palat ja muodostaa yhteistyössä entistä parempi työllisyydenhoidon kokonaisuus. Uudistus kantaa nimeä TE-palvelut 2024. Tätä vastuunottoa kunnissa harjoitellaan parhaillaan Työllisyyden kuntakokeiluissa ympäri Suomen, myös Torniossa. Olemme osa Lapin yhteistä kokeilua, johon kuuluu meidän lisäksi Rovaniemi, Kemijärvi ja Sodankylä.

Uudistuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on tarjota palvelua lähellä ja kasvokkain. Tällä hetkellä ja myös jatkossa sitä ”työkkärin” palvelua saa siis myös Torniossa. Tornion palvelut täydentyvät myös Ohjaamolla, jota tavoitellaan alkavaksi syksyllä tai viimeistään vuoden 2023 alusta. Ohjaamo on erityisesti nuorille suunnattu yhden luukun palvelupiste, joka kokoaa nuorten parissa toimivaa erinomaista verkostoa helpommin saavutettavaan muotoon. Saavutettavuuden lisäksi pyrimme aitoon kohtaamiseen ja palveluun, jossa asiakas tulee autetuksi. Palvelemme niin henkilöasiakkaita kuin työnantajia ja yrittäjäksi aikoviakin, yhteistyössä kaupungin kehitysyhtiön Business Tornion kanssa. Kaupungin rooli elinvoiman vahvistamisessa kasvaa ja yritysten osaavan työvoiman saaminen on aikaisempaa enemmän omissa käsissämme.

Kirjoittaja: Samuel Juntunen on Tornion kaupungin työllisyyspäällikkö.