Yrittäjä – huolehdithan, että yrityksesi täyttää tilaajavastuulain vaatimukset ja olet mukana, kun kilpailutamme hankintoja

Yrittäjä – huolehdithan, että yrityksesi täyttää tilaajavastuulain vaatimukset ja olet mukana, kun kilpailutamme hankintoja

Vuoden kiireisin aika on käsillä kaupungin hankintapalveluissa.

Talousarviosuunnittelu on käynnissä ja hankintapalvelut käy läpi vuosisopimuksia. Säännöllisten sopimuskatselmusten ohella hankintapalveluissa tarkastellaan nyt sopimusten päättymistä, valmistellaan päätöksiä optio- eli jatkokausien käyttämisestä ja suunnitellaan uusia kilpailutuksia.

Kaupunki varmistaa reilun kilpailutilanteen kilpailuttamalla palveluita säännöllisesti tietyissä sykleissä, ja kiireisimmät ajankohdat sattuvat alkukevääseen, alkusyksyyn ja loppuvuoteen.

Tornion kaupunki on paitsi reilu myös vastuullinen hankkija. Kaupunkikonsernin hankintaohjeessa kerrotaan yksityiskohtaisesti, millä tavoin eriarvoiset hankinnat kilpailutetaan ja miten hankintaprosessi etenee.

Hankintaohjeen hyväksyy kaupunginhallitus ja sitä käyttävät kaikki kaupungin toimialat, oli kyse sitten taidemuseon tarvikkeista, kirjaston kalustamisesta, katujen kunnossapidosta, rakentamisesta tai opetuksesta. Käytössä ovat ajanmukaiset digitaaliset työkalut kilpailutuksiin ja sopimushallintaan, ja tavoitteena on, että pian myös kuntalaiset ja yrittäjät voivat helposti seurata kaupungin tulevia hankintoja aina ajan tasalla pysyvästä hankintakalenterista.

Jotta kaupunki voi ostaa palveluja yrityksiltä kuntalaisille, on yritysten täytettävä tiettyjä lakisääteisiä velvoitteita. Yksi tärkeimmistä toimintaa ohjaavista laeista on tilaajavastuulaki. Se edellyttää esimerkiksi, että yritys maksaa veroja ja on merkittynä tärkeisiin rekistereihin sekä huolehtii asianmukaisesti eläkevakuutuksista, työehdoista ja työterveyshuollosta.

Kaupungin tehtävänä on seurata, että yritys, jolta se palveluja hankkii, täyttää tilaajavastuulain vaatimukset. Jos kaupunki laiminlyö velvollisuutensa, se voi joutua maksamaan sakkoa.

Kun talousarvio joulukuussa taas vahvistetaan tulevalle vuodelle, on tärkeää, että yrittäjät eivät jää kilpailutuksissa rannalle sen vuoksi, että tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet eivät ole voimassa. Vuodenvaihde lähestyy ja uudet sopimukset astuvat voimaan tai niitä kilpailutetaan. Siispä hyvä yrittäjä, huolehdithan osaltasi, että yrityksesi täyttää lain vaatimukset.

Tervetuloa osallistumaan Tornion kaupungin järjestämiin kilpailutuksiin!

Tilaajavastuulaki ja sen tarkoitus

Lain tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista sekä luoda yrityksille ja julkisoikeudellisille yhteisöille edellytyksiä varmistaa, että niiden kanssa vuokratyöstä tai alihankinnoista sopimuksia tekevät yritykset täyttävät sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa. (§ 22.12.2006/1233.)

Kirjoittaja
Hankintapalvelut, Tornion kaupunki

Sivun alkuun