COVID-19 coronaviruspandemi

Världshälsoorganisation WHO deklarerade 11.3.2020 covid-19-epidemin, vilken orsakats av coronaviruset, som pandemi. En svår covid-19 koronainfektionssjukdom har lagts till de allmänfarliga smittsamma sjukdomar som lagen om smittsamma sjukdomar fastställer och tjänsteläkaren har enligt denna lag rätt att begränsa medborgarens frihet och beordra i karantän, ifall sjukdomen konstateras. Bestämmelsen ska följas vid äventyr av bestraffning.

Finlands regering har i samråd med republikens president linjerat 16.3.2020 att i de nu rådande undantagsförhållanden ska befolkningen skyddas och samhällets verksamhet tryggas, i synnerhet hälsovårdens förmåga att svara mot vårdbehovet under den påbörjande epidemin.

I Finland leder social- och hälsoministeriet hälsovårdens beredskap. Varje medborgare och den som vistas i Finland ska för sin del stödja Finlands regerings mål att hindra spridningen av coronavirussmittningar och skydda riskgrupper som består av äldre människor samt personer i alla åldrar med grundsjukdomar.

Enligt lagen allmänfarliga smittsamma sjukdomar har regeringen anvisat regionförvaltningsmyndigheter att begränsa sociala kontakter genom att överföra skolelever och studeranden till distansundervisning samt att förbjuda offentliga sammankomster med mer än 10 personer. Dessutom är bibliotek, simhallar och motionslokaler stängda tills vidare. För den interna säkerhetens skull är också Finlands inre gränser tillfälligt stängda fr.o.m. 19.3.202 och de som returnerar från utlandet anvisas till en karantän på 14 dagar.  Allt resande ska undvikas.

Finlands regerings och myndigheternas bestämmelse: Undvik alla kontakter utanför hemmet.
GÖR SÅ HÄR

1.       Undvik kontakter utanför hemmet

2.       COVID-19 coronaviruset förstörs lätt i ogynnsamma förhållanden. Vanliga städnings- och desinfektionsmedel, såsom klor, har effekt på viruset.  Det tål dåligt höga temperaturer, hög eller låg pH och solljus. Det viktigaste är att du sköter din handhygien, håller händerna rena, undviker att röra ansiktet och lär dig rätt sätt att hosta: THL anvisning

3.       I den riksomfattande telefonservicen 0295 535 535 och i chatten fås allmän information om koronaviruset på vardagarna kl 8–21 och lördagar kl 9–15.

4.       Med Omaolo-testet kan du bedöma ditt eget hälsotillstånd. Kom ihåg att efter du har fyllt i symtombedömningen kontrollerar du instruktioner i hemkommunen eller regionen.

5.       Ifall du oberoende av alla säkerhetsåtgärder känner symtom av sjukdomen (feber, ont i halsen, hosta, andnöd, muskelvärk och huvudvärd), ring till Länsi-Pohja regions coronarådgivning på numret 040 825 1072 så får du instruktioner.

NYTTIG INFORMATION

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Infektiotaudit ja rokotukset / Ajankohtaista koronasta

Institutet för hälsa och välfärd (THL): Infektionssjukdomar / Aktuellt om Coronaviruset COVID-19

Finnish Institute for Health and Welfare (THL): Infectious diseases / Coronavirus COVID-19

KRISTELEFONENS SVENSKSPRÅKIG LINJE, Kristelefon,
dejourerar på numret 09 2525 0112
mån, ons kl 16.00-20.00 samt tis, tors, fre kl 9.00-13.00

KRISTELEFONENS ARABISK LINJE
dejourerar på numret 09 2525 0113
mån, tis kl 11.00-15.00, ons kl 13.00-16.00 och 17.00-21.00 samt tors 10.00-15.00

På engelska kan du ringa arabisk linje.

När du ringer från utlandet till exempel till Kristelefonens finskspråkiga linje är numret
+358 9 2525 0111

 

 

Sivun alkuun