Christina Snellman, Sirkuslapset, 1974, Aineen Kuvataidesäätiön kokoelma

Back to the top