Kaavoitus, mittaus ja tontit

Täältä löydät:

vapaat tontit Tonttipörssissä
kaavoihin ja kiinteistöihin  liittyvät palvelut
karttoihin ja paikkatietoon liittyvät palvelut
lisäksi löydät tiedot Tornion markkinoista 

 


 


Asemakaavaluonnos vuodelta 1936

"Asuin- ja elinympäristön kehittämisen lähtökohtana on kestävän kehityksen mukainen alue- ja yhdyskuntarakenne. Tavoitteena on säilyttää Tornion omaleimainen kulttuuri- ja rakennusperintö sekä edistää viihtyisän ja monimuotoisen asuin- ja elinympäristön rakentumista. Tornion yleiskaava 2021:n mukaisesti yhdyskuntarakennetta tiivistetään ja tuleva rakentaminen ohjataan olemassa olevia rakenteita tukien vähentäen mm. liikennesuoritetta ja ympäristökuormitusta. Julkisessa rakentamisessa suositaan energiatehokkaita ratkaisuja ja edistetään niiden toteutumista mm. neuvonnan keinoin yksityisellä sektorilla." (Tornion kuntastrategia 2021)

 

Kaavoitus ja aluekehitys

Asemakaavat Kaavatorilla, Luonnos- ja Ehdotusvaiheet (vireillä olevat)
Ajantasa-asemakaavat karttapalvelussa, Kaavoitus
Asemakaavamerkinnät ja -määräykset (valtakunnalliset)
Asemakaavan muutoshakemus (lataa pdf, täytä ja tulosta)
Yleiskaavat Kaavatorilla, Luonnos- ja ehdotusvaiheet (vireillä olevat)
Yleiskaavat karttapalvelussa, Kaavoitus (voimassa olevat)
Maakuntakaava
(Seutukaava)

Tornion kaupungin maapoliittinen ohjelma 2014-2021 (pdf)

Tonttipalvelut

Vapaat tontit, Tonttipörssi karttapalvelussa
Markkinat
Tapahtuma- ja toripaikat

Katu- ja vesihuoltosuunnittelu

Lisätiedot ja kysymykset nähtävillä oleviin katu-, tie- ja vesihuollon suunnitelmiin
Vesihuoltokarttojen tilaus rakennuslupiin ja vesihuoltoon liittyviin töihin

Kartta- ja mittauspalvelut

Kartat ja paikkatieto 

 

Kiinteistönmuodostuspalvelut 

Kartat ja paikkatiedon yhdyshenkilöt
Kaupanvahvistus
Kiinteistönmuodostus
Kiinteistörekisteri
Rakennus- ja huoneistorekisteri
Kiinteistötoimitus- maksut

Tonttijako
Lohkominen
Rajannäyttö

 

Rakentamiseen liittyvät palvelut

Rakennusvalvonta
Vapaat tontit

 

Henkilöstö ja hallinto

Kaavoitus henkilöstö

Kartat ja paikkatieto henkilöstö

Tekniset palvelut  Hallinto ja rakennuttaminen

Teknisten palvelujen lautakunta

Teknisten palvelujen lautakunnan pöytäkirjat 

 

 

Edellinen

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä