Lag och rättsskydd


Vigsel och skilsmässa, Justitieministeriet
Intressebevakning, Torneå, på finska
Intressebevakarens uppdrag, Justitieministeriet
Personkort, identifikation och pass, Polisen
Förmyndarskap, Magistraterna

Medborgarskap, Utrikesministeriet
Kemi-Torneå tingsrätt, Torneå filialkansli, på finska
Kriminalvård, Kriminalvårdsväsendet
Konsumentskydd och konsumentrådgivning, på finska
Konsumentskydd och konsumentrådgivning, Konsumentverket

Lagar och bestämmelser, Finlex
Barnets rättigheter, Barnombudsmannen
Avgiftsbefrielse, Statskontoret
Namnändring, Magistraterna
Rättegångar, Justitieministeriet

Rättsskydd, Suomi.fi
Uppehållstillstånd, Migrationsverket
Indrivningsärenden, Konsumentverket
Grundläggande fri- och rättigheter, Finlex
Patientens rättigheter, Social- och hälsovårdsministeriet

Brottsbekämpning och brottsutredning, Polisen
Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning, Finlex
Datasekretess och dataskydd, Dataombudsmannens byrå
Domstolar, Rättsväsendet
Produktsäkerhetstillsyn, Torneå, på finska

Asyl, Suomi.fi
Utsökning, Utsökningsverket i Länsi-Pohja, filialen i Torneå
Fångvård, Fångvårdsväsendet
Tillsyn över myndigheternas verksamhet
Allmän rättshjälp, Justitieministeriet
Facebook Jaa Twitterissä Tweet