TORNEDALENS MUSEUM
- TORNIONLAAKSON MAAKUNTAMUSEO
Startsida Utställningar Personal Museibutiken
 
BASUTSTÄLLNING MÖTEN PÅ GRÄNSEN - VÅR GEMENSAMMA ÄLVDAL

Tornedalen museum – Tornionlaaakson maakuntamuseo fyllde 100 år och öppnade sina dörrar åt allmänheten efter att ha varit stängt i tre år. Under denna tid grundrenoverades den över 50 år gamla museibyggnaden. Museet utvidgades och basutställningen är helt nytt. Museets verksamhetsområde utvidgades också till båda sidor om gränsen: museet är nu ett gemensamt museum för Haparanda och Torneå. Detta avspeglas också i namnet på den nya utställningen, Möten på gränsen - vår gemensamma älvdal.

 

Utställningen handlar om tornedalingarnas gemensamma rötter: varför har man kommit till området och hur har man klarat av livet? I utställningen får vi se vad arkeologin kan berätta om livet för tusentals och hundratals år sedan. Vi kan bekanta oss i traditionella näringar och höra hur krigen har berört tornedalingar.

Närheten av gränsen och dess inflytande är framme i utställningen på många olika sätt. Utställningen tar även upp fenomen som syns i dagens vardag: matkultur, rockmusik, lokal identitet och områdets identitet och språk och dialekter.


Basutställningens andra del Våra städer på gränsen,
som öppnades i augusti 2015, berättar bl.a. om städernas historia, industri, gränshandel och smuggling.

 

bbbb

 
 

 
SKIFTANDE UTSTÄLLNINGAR
 

Var redo! Pohjan Tytöt ja Sissit 100 år

2-24/9 2017

 

Utställningen handlar om den redan hundraåriga scoutverksamheten i Torneå och dess olika skeden. Utställningen har gemensamt tagits fram i ett samarbete mellan Tornedalens museum och Torneås scouter.

 

Under årens lopp har Lapplands äldsta scoutverksamheten överlåtit såväl arkiv- och bildmaterial som föremål till museet och ett urval av detta material ställs ut i jubileumsutställningen som också utgör en del i torneåscouternas jubileumsfirande. I utställningen visas bland annat gamla kårflaggor, varav de äldsta är från 1917, men också föremål och exempel från samtiden som dagens kårverksamma bidragit med.

 

 

Arvet
23.5. - 13.8.2017

 

Utställningen berättar om de sverigefinska migranternas och deras barn och barnbarn liv under de senaste femtio åren. Vandringsutställnigen har kompetterats med lokala inslag och personporträtt.

Tornedalens museum har kompletterat utställnigen även med ett projekt som har förverkligats i samband med tillsammans samarbete med Haparandas språkskolas 6-klasselever. I projektet inom har eleverna intervjuat lokala människor om deras erfarenheter av gränsen och livet i tvillingstaden.

Utställningen är producerad av Sverigefinländarnas arkiv.

 

Fotoutställningen På gränsen
16.3.-14.5.2017

Finland 100-fotoutställning om historiska vändpunkter i Torneås och Haparandas gränsområde under Finlands självständighet. Bilderna presenteras tillsammans med personliga berättelser från självständighetens olika årtionden.

 

Tf. museichef Minna Heljala öppningsföreläser om utställningen torsdagen den 16/3 klockan 17:30 finsk tid.
Kaffeservering och fritt inträde!

bbbb  
 

Kalevala Koru -miniatyrutställning

23.2.2017-5.3.2017

 

Tornion Kalevalaiset Naiset ry anordnar i samarbete med Tornedalens museum en kortvarig utställning med Kalevala Koru-smycken.

bbbb  
 

Memma och surströmming
16/12 2016 - 26/2 2017

 

Vad är finskt? Vad är svenskt? Under olika tidsperioder har olika kulturinfluenser förmedlats från båda sidor av gränsen. Utställningen lyfter fram typiska finska och svenska föremål och fenomen.

För skolor: I samband med visning av utställningen kan temafrågor lyftas fram med eleverna. Frågorna kan sedan bli en grund för en media inriktad workshop. Eleverna ska under workshopen leta fram och fotografera influenser från andra kulturer i deras egen stads- och livsmiljö, eller leta efter motsvarigheter för samma sak i andra kulturer. Utställningen visas i museet med diskussion och redo-visning av uppgiften, men själva workshopen genomförs ute på stan eller på skolan. Workshopen passar för årskurser 7-9 och gymnasieelever.

 
 

Torneåbornas skeppsbrott
30/9 - 20/11 2016

 

På hösten 1722 havererade fartyget från Torneå mellan Jakobstad och Karleby. Fartyget var på hemresa från Stockholm till Torneå. Med fartyget sjönk även besättningen, resenärerna och lasten. På fartyget fanns byggnadsmaterial för Torneås nya rådhus. Skeppsbrottet bekräftades av säljagare som på våren hittade vraket och lik av drunknande.

I utställningen berättas om resenärer från Torneå som fanns på fartyget samt om sjöarkeologiska undersökningar som man utfört under olika tider. Föremålen från utställningen är från Torneåbornas försvunna vrak. Arkivmaterialet avslöjar hur anhöriga till de avlidna reagerade på skeppsbrottet. Genom brev och sjöarkeologiska dykningar vet vi vad som resenärerna tog med sig från Stockholm.

Jakobstads museum och K.H.Renlunds museum i Karleby har gjort sjöarkeologiska undersökningar tillsammans med Museiverket. Tornedalens museum har samlat ihop Torneåbornas tragiska historia.

Invigningen av utställningen hålls på torsdag den 29/9 kl. 18 finsk tid på Tornedalens museum. I samband med invigningen håller ordförande i Tornion urheilusukeltajan rf. Risto Suomela en föreläsning på temat Dykning vid Bottenviken och omgivningen sedan 1976 (på finska).

 

För skolor:

Skolgrupper kan boka en visning. I samband med visning av utställningen kan man även boka en workshop där eleverna får bygga en enkel flaskbåt.

Mer info: +358 40 631 8339

Dykningar vid Köbergsgrundet, Larsmo, 1979.
Bild: Pekka Toivanen

 
 

Upplev staden!
23/6-11/9/2016

 

Utställningen Upplev staden! tar oss på en upplevelsefärd av staden i förvandling med sina ljud- och luktlandskap. I utställningen får man med olika sinnen uppleva staden under hundra års tidsperspektiv. Utställningen fokuserar sig på förändringen av stadens ljudlandskap. Den tidigare stillheten i staden har förvandlats till nutidens buller. Ljudlandskap är producerad av ljuddesigner Janne Vahtola (Yrkeshögskolan i Lappland). Även olika lukter i utställningen tar oss bakåt i tiden. Bilder ur Tornedalens museums bildsamlingar berättar historier om stadsmiljön i Torneå och Haparanda för ungefär ett hundra år sedan, och nyare bildmaterial har kompletterats med fotografen Tuomo Ylinäräs bilder.

 

Upplev alla tiders museumsommar!

   
 

De mystiska labyrinterna

1/4-5/6/2016

 

Olika slags labyrinter har byggts imånga delar av världen. Speciellt tätt har det bevarats labyrinter vid Bottenvikens kust och Kvarkens skärgård. Stenlabyrinterna eller jungfrudanser som de även kallas för väcker frågor och är förknippade med många myter. Vem har byggt labyrinterna, när och varför? Var har de använts till?

I utställningssalen kan man bygga en egen labyrint.

Tornedalens museum ordnar en utflykt till Revonsaari labyrint i Vojakkala, Haparanda, i slutet av maj.

Utställningen har förvekligats i samarbete med Piteå museum.

bbbb
 

Arabia – såskärl ur Kalervo Jussinniemis samling
15/1-13/3/2016

 

Porslinsfabriken Arabias såskärl är framme i Tornedalens museum i början av 2016. Lite över 100 kärl ställs ut ur samlingen av Jussinniemi, bosatt i Uleåborg, mellan 15/1-13/3/2016.  

Såskärlens historia börjar på 1600-talet. Stora mängder av olika kärl var nödvändiga speciellt på 1800-talets moderiktiga middagar, vid vilka serverades vanligen tio rätter med sina garnityr. Porslinfabriken Arabias utbud under 100 år omfattar 87 olika modeller av serviser och över 700 olika dekorationsmotiv. Såskärlen börjar vara en sällsynt syn på nutida dukningar.

Den 9 februari ordnas en kväll för samlare på Tornedalens museum, där två samlare berättar om sina samlingar och pratar om samlandet med publiken.

Utställningen har förverkligats i samarbete med Pohjois-Pohjanmaan museo, Uleåborg.

bbbb  
 

Torneå och Haparanda -
1. världskrigets knutpunkter
15.8.2015 - 30.11.2015

En fotoutställning om hur Första världskriget påverkade gränsområdet mellan Sverige och Ryssland. Efter krigets början koncenterade all transport mellan Eruopa och Ryssland till Rysslands enda fredliga gräns: gränsen mellan det autonoma Finland och det neutrala Sverige i Tornedalen.

Genom Karungi, Torneå och Haparanda transporterades en oförutsedd mängd av post, transitotrafik samt intressanda personer, såsom änkekejsarinnan Maria Fjodorovna. Tiotusentals flyktningar och krigsinvalider passerade gränsen och allt detta lämnade sina spår i lokala människornas minnen och världsbilden.

1._MSnyt_neli_pien.jpg

Ryska invalider under Första världskriget i Haparanda. Foto: Mia Green.

 
 

Museet 100 år 
31.8.-30.11.2014

Museets historia presenteras i utställning Museet 100 år, som öppnades i salen för
tillfälliga utställningar samtidigt med den nya basutställningen. I utställningen kan man bekanta
sig bl. a. i första föremål som togs i samlingen. I framdukningen finns en pust av gammal museistämning.

Hembygdsföreningen i Torneå grundade 1914 och museet första utställningsplats fanns i ombyggda
ortodoxa kyrkan åren 1926–1956.

 
 

År 1956 blev museet utan lokaler när skolan i närheten utvidgades, och föreningen började planera en ny museibyggnad. Ett nytt hus restes på dess nuvarande plats 1962. Lokalerna öppnades för allmänheten två år senare i samband med museets 50-årsjubileum. Museiverksamheten utvecklades och ökade och museet kommunaliserades 1975. Ett museum som var kommunal och professionell kunde utvecklas vidare.

År 1981 utnämnde staten museet till ett landskapsmuseum med ett verksamhetsområde från Simo
till Muonio. Museibyggnaden utvidgades ytterligare 1982. Personalstyrkan ökades speciellt på 80-
talet, när bl. a. amanuens-, landskapsforskare- och arkivarietjänster grundades.Museibyggnaden hade på 2000-talet ett stort behov för en grundrenovering framför allt p. g. a. fuktskador. Museet var stängt i tre år mellan 2011-2014 och öppnades igen efter en omfattande grundrenovering i slutet av augusti 2014.

 
   

 

Facebook Jaa Twitterissä Tweet