OPISKELUN TUEKSI

  

Opetuksen ja tapahtumien ajoitus

 

Syyslukukauden opetus alkaa ma 29.8.2016 ja päättyy pe 9.12.2016 (16 työviikkoa).
Koulujen syysloman aikaan 17.-21.10.2016 ei järjestetä opetusta ellei opettajan ja tilojen vuokraajien kanssa ole toisin sovittu.

 

Kevätlukukauden opetus alkaa to 9.1.2017 ja päättyy pe 12.5. (17 työviikkoa). Koulujen talviloman aikaan, 6.-10.3.2017 ja pääsiäisen aikaan 14.-17.4.2017 ei ole opetusta, ellei opettajan ja tilojen vuokraajien kanssa ole toisin sovittu.

 

Opiston ryhmät esittävät lukuvuoden tuotoksiaan erilaisin työpajoin ja näytöksin, tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin. Muut näyttelyt, konsertit, ensi-illat ja tapahtumat sijoittuvat pääosin toukokuulle ja joulukuulle. Kesällä järjestetään erilaisia teema-kursseja ja osallistutaan Peräpohjolan Markkinoihin sekä kulttuuripalvelujen yhteistyötapahtumiin. HUOM: Musiikkiin, taide- ja taitoaineiden opiskeluun sisältyy esiintyminen tai omien tuotteiden esille tuominen opiston juhlissa ja näyttelyissä yms. tilaisuuksissa opettajan kanssa sovittavalla tavalla.

 

 

Tiedotus

Kansalaisopiston uusista kursseista, luennoista, opetusohjelman muutoksista ja muusta toiminnasta ilmoitetaan pääasiassa Kemi-Tornio kaupunkilehdessä. Opiston lähiajan kurssit ja opetusohjelma ovat nähtävissä ja tulostettavissa myös internetistä www.tornio.fi/kansalaisopisto.

 

Yksittäisen, alkaneen kurssin osalta opettaja sopii mahdollisista muutoksista oppilaidensa kanssa ja tiedottaa niistä vähintään viikkoa aikaisemmin myös poissaolleille opiskelijoille, lasten vanhemmille, opiston toimistoon p. 040 770 5972.

 

  

Ryhmien koko ja osallistuminen

Johtava opettaja määrittelee opintoryhmän minimi- ja maksimikoon. Jos ilmoittautuneita opiskelijoita on alle minimimäärän, kurssi ei käynnisty. Jos lukuvuodeksi tarkoitetun opintoryhmän koko jää kuusi kertaa alle vähimmäismäärän, ryhmä lakkautetaan. Sama koskee vajaalukuisena kolme kertaa peräkkäin toiminutta opintoryhmää. Jos opiskelija on kolme kertaa peräkkäin pois oppitunnilta ilmoittamatta etukäteen opettajalle, paikka annetaan varasijalla olevalle. Vastuullinen opiskelija tukee ryhmän yhteistyöhenkeä, eikä vaaranna toisten opiskelumahdollisuuksia jäämällä pois perusteetta.

Poissaolosta on ilmoitettava ennakkoon opettajalle.

 

Välttämättömistä opetusaikojen tms. muutoksista opettaja sopii oppilaidensa kanssa ja ilmoittaa muutoksista vähintään viikkoa aikaisemmin sekä poissaolleille oppilaille, opiston toimistoon kurssisihteerille p. 040 770 5972 sekä ko. vuokratilojen/koulujen tilojen käytöstä vastaavalle.

Opettajien sairaustapauksissa opisto pyrkii ilmoittamaan opiskelijoille opetuksen siirtymisestä (ellei opettaja ole sitä tehnyt) mikäli saa tiedon ao. opettajalta viimeistään päivää ennen opetuskertaa, edellyttäen että opiskelijoiden yhteystiedot ovat opistolla ja opiskelijat tavattavissa. Opettaja ja opiskelijat voivat sopia soittorenkaasta tms. menettelytavasta opiskelukerran/-jakson siirtämiseksi tai varautua itseohjautuvaan työskentelyyn.

 

Musiikkiin, taide- ja taitoaineiden opiskeluun sisältyy esiintyminen ja omien tuotteiden esille tuominen opiston juhlissa, näyttelyissä yms. Opettajat opiskelijoidensa kanssa suunnittelevat ja toteuttavat opiston ja kulttuuripalvelualueen/kaupungin yleisö- ja yhteistyötilaisuuksiin soveltuvaa ohjelmistoa, näyttelyitä yms. opetuksen osana. Opettajat varaavat ko. opetukseen tarvittavan tuntimäärän.

Opiston henkilöstö ja opettajat ottavat mielellään vastaan opetusta ja opetusjärjestelyjä koskevaa palautetta sekä kehittämisehdotuksia (mm. toivomuslaatikko opiston ilmoitustaululla).

 

 

Todistukset

Opiston toimisto antaa pyydettäessä osallistumistodistuksen huomioiden n. 1-2 viikon tilausajan. Tarvittaessa opettajat hoitavat todistusten tilausten ja jakelun keskitetysti, ennen kurssin päättymistä. Kurssin päättymisen jälkeen postitettavista ja yhtä lukuvuotta vanhemmista todistuksista peritään 6 €:n maksu. Taiteen perusopetukseen osallistuville opiskelijoille opettaja antaa vuosittain todistuksen tai arvioinnin opintokirjaan. Musiikin kurssitutkintojen suorittamisesta saa musiikkioppilaitosten hyväksymän todistuksen. Yleisten kielitaitotutkintojen suorittamisesta ao. oppilaitoksessa saa kansainvälisen vertailukelpoisuuden antavan todistuksen. Korvaavat todistukset, opiston valinnaisaineiksi tai korvaaviksi kursseiksi soveltuvien kurssien suorittamisesta (huom. ov - merkintä), saa ao. oppilaitoksesta sopimalla asiasta oman oppilaitoksen rehtorin/johtajan kanssa.

Tarkempia tietoja opiston johtavilta opettajilta ja koulutussuunnittelijalta.

 

 

Vakuutukset ja korvausvelvollisuus

Torniolaiset opiston opiskelijat kuuluvat Tornion kaupungin tapaturmavakuutuksen piiriin, joka koskee vain opetustunteja eikä esim. itseohjautuvan, ilman opettajan läsnäoloa tapahtuvan, opetuksen osuutta. Korkean omavastuurajan vuoksi tapaturma-alttiiden ryhmien opiskelijoita kehotetaan ottamaan lisäksi oma vakuutus. Opiskelija on korvausvelvollinen, jos hän aiheuttaa vastoin opettajan ohjeita tai varomattomuudellaan työvälineiden rikkoutumisen, häviämisen tai opetustilalle koituvan vahingon. Epäselvissä tapauksissa opiskelijat sopivat yhteisestä korvaamisesta.

 

 

Opistolaisyhdistys ry.

Jokainen opistoon ilmoittautunut opiskelija on myös Tornion kansalaisopiston opistolaisyhdistyksen jäsen. Opiskelijoiden toivotaan osallistuvan yhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin, juhliin, matkoihin, retkiin sekä tulevan mukaan toiminnan kehittämiseen. Tarkempia tietoja puheenjohtaja Anne Tryykiltä puh. 040-845 0733, mail anne.tryyki(at)pp.inet.fi ja opiston ilmoitustaululta.

 

 

Lapin opistopiiri

Lapin läänin opistopiiri perustettiin Rovaniemellä 26.1.1969. Yhdistyksen kotipaikka on Rovaniemen kaupunki ja toiminta-alueena Lappi. Opistopiirin tarkoituksena on kehittää kansalais- ja työväenopistojen toimintaa sekä niiden ja opistolaisyhdistysten välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta, valvoa niiden ja niiden yhteydessä toimivien opistolaisyhdistysten ja yhteisöjen etuja sekä tehdä tunnetuksi kansalais- ja työväenopistotyötä. Mittavin vuosittainen opistopiirin tapahtuma on joka toinen vuosi Lapissa järjestettävä Kaamosseminaari. Joka toinen vuosi tapahtuman järjestää Oulu.

 

Piiritoimikunnan puheenjohtajana toimii Anne Kaihua Ylitorniolta. Opistopiirin yhteystiedot: Meän Opisto, Alkkulanraitti 55, 95600 YLITORNIO, puh. 040 7605 522, etunimi.sukunimi(at)ylitornio.fi.

 

 

Sivun alkuun

 

 

 

 

Jaa tämä Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa tämä Twitterissä